Plzeňské sympozium

year of establishment: 1981
city: Plzeň (Plzeň-město)
address: _

notes:
V Plzni probíhá v rámci Smetanovských dnů pravidelně na konci února, ke každému sympoziu je vydán sborník příspěsvků.

word:

 Plzeňské konference k problematice 19. století vznikly jako součást nového festivalu, který v roce 1981 založili představitelé plzeňských kulturních institucí (opera Divadla J. K. Tyla, Československý rozhlas v Plzni, Západočeská galerie, hudební konzervatoř a Krajská pobočka Svazu českých skladatelů a koncertních umělců) a badatelé Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd v Praze, pod záštitou tehdejšího Městského národního výboru v Plzni. Rozhodující plzeňskou autoritou byl skladatel a pedagog Antonín Špelda, podle jehož slov se idea festivalu zrodila na podzim roku 1979, kdy na zasedání dramaturgické rady Parku kultury a oddechu pro symfonické koncerty přednesl dirigent opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, Ivan Pařík, návrh pořádat od roku 1981 Smetanův festival. Ve spolupráci muzikologů Marty Ottlové, Milana Pospíšila a historiků umění Tomáše Vlčka a Romana Prahla vznikl velkorysý projekt, který zahrnul do oslav výročí narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany (2. 3. 1824–12. 5. 1884) vedle koncertů, divadelních a operních představení i uměnovědnou konferenci a výstavu pořádanou Národní galerií v Praze. První ročník pořádaný pod názvem Historické vědomí v českém umění 19. století díky této koncepci představil v prostoru plzeňských Masných krámů poprvé fenomén historické malby. Významnou úlohu divadla v novodobé české kultuře připomněly tehdy dva výjimečné dramaturgické počiny: uvedení opery Karla Šebora *Templáři na Moravě* a nastudování tragédie Ferdinanda Břetislava Mikovce *Záhuba rodu Přemyslovského*.