Saratov Art School. Bogolyubov

year of establishment: 1897
city: Saratov
address: ul. Universitetskaya, 59
ZIP: 410012
phone: 7 845 227-89-57

notes:
Umělecká akademie v Saratov, Rusko