Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

city: Bratislava (Bratislava)
address: Cesta na Červený most 6
ZIP: 814 06
phone: ++421 2 20464111
www: webmaster@pamiatky.gov.sk