Dekomunizace, o.s.

city: Praha
address: _
www: www.dekomunizace.cz

notes:
Cílem sdružení Dekomunizace, o.s. je zbavit Komunistickou stranu a její členy podílu na moci v České republice neustálým nenásilným připomínáním zločinů této ideologie veřejnosti, protože přímo pokračuje ve stopách předlistopadové KSČ a nikdy se od jejích skutků nedistancovala, naopak se k jejímu odkazu na svých akcích zcela nepokrytě nadále hlásí.

Prostředkem k tomuto cíli bude poskytování informací dostupnými prostředky, pořádání kulturních a osvětových akcí, které by měly přispívat ke zvýšení právního vědomí naší společnosti. Za tímto účelem bude taktéž spolupracovat se státními i nestátními tuzemskými i zahraničními institucemi, spolky i jednotlivci. Provoz Dekomunizace, o.s. bude financován z vedlejších činností sdružení, zejména výroby a prodeje reklamních předmětů, jako jsou trička, samolepky, plakáty a podobně. (http://www.dekomunizace.cz)