Tatsuno Museum of Art

city: Tatsuno (Nagano)
address: 2407-1 Higuchi
ZIP: 399-0425

notes:
Tatsuno Museum  
2407-1 Higuchi, Tatsuno, Kamiina District, Nagano Prefecture 399-0425, Japonsko