Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Book
published, title (subtitle)
2008   Umělecké dílo jako znak (Z univerzitních přednášek 1936-1939)
2012   František Gellner: Dílo (Svazek II (1909-1914))
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1997   Hospody a pivo v české společnosti
Periodical
published, title (subtitle)
1997   Česká literatura (Časopis pro literární vědu)
1998   Česká literatura (Časopis pro literární vědu)
2000   Česká literatura (Časopis pro literární vědu)
2000   Česká literatura (Časopis pro literární vědu)
2008   Česká literatura (Časopis pro literární vědu)