Kruh pritateľov Slovenska

city: Trenčianska Teplá (Trenčín)
address: _