Charkovské muzeum výtvarného umění (Харківський художній музей)

city: Charkov (Kharkiv)
address: _
www: artmuseum.kh.ua