Střední odborné učiliště služeb

city: Praha
address: _