Střední odborné učiliště služeb

city: _
address: _