Lódzkie towarzystwo fotograficzne, Salon Fotografiki LFT

city: Lodž (Łódź)
address: _