Domov Ráček o.p.s.

city: Rakovník (Rakovník)
address: Na Sekyře 1765
ZIP: 269 01
phone: 313 519 920, mobil 777 727 355
www: http://www.racek.wz.cz/hlavni.htm

notes:
IČO 27115071, číslo účtu 543511309/0800

word:
Domov Ráček je nestátní, neziskové humanitární zařízení, s plnou právní subjektivitou, které již téměř deset let pečuje o handicapované osoby z města Rakovníka a jeho okolí. Domov založilo občanské Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, které působí v České republice od roku 1969.
Domov pomáhá dvaceti dospělým „dětem“ prožít plnohodnotný život; zajišťuje pro ně denní pobyt v dobrém kolektivu, práci v chráněné dílně, podle možnosti i výchovu a vzdělávání, pro některé také bydlení v chráněném bytě s částečnou asistenční službou. Denně je připravován bohatý rehabilitační program s různými druhy terapie. Domov také pořádá rehabilitační pobyty, výlety, vodácké tábory, kulturní přehlídky a výstavy, divadelní festival „D*Ráček“ a filmové festivaly nejen pro handicapované, ale v rámci integrace i pro širokou veřejnost a pro spolupracující humanitární organizace. Domov sám získal řadu cen jak v regionálních kulturních soutěžích, tak v celostátním „Videofestivalu“ a na sportovních hrách „Probo-open-handicap“. Za vybudování tohoto domova a realizaci projektů pro handicapované byla jeho ředitelce, paní Iloně Hruškové, udělena novináři Západočeského regionu výroční cena za občanskou statečnost v roce 1999.
Jedinými placenými pracovnicemi s odborným vzděláním jsou v Domově „Ráček“ ředitelka a vedoucí vychovatelka. Domov si za dobu svého trvání vybudoval v regionu i mimo něj uznávané postavení a tak má dostatek nadšených dobrovolníků i praktikantů ze škol, kteří se rádi a bezplatně do činnosti zapojují. Úspěchy domova jsou často publikovány ve sdělovacích prostředcích a pomáhají tak získávat dary od sponzorů a granty od nadací, bez kterých by domov neměl dostatek finančních prostředků na provoz a svoji bohatou činnost.
Motto: „Podle hvězd v souhvězdí Malého vozu naleznete cestu na sever,
podle hvězd v souhvězdí Ráčka naleznete cestu k lidským srdcím“.
Zveme i Vás - nalezněte podle souhvězdí onu cestu k nám. Děkujeme.