Kruh priateľov českej kultúry

city: Bratislava (Bratislava)
address: Vazovova u. č. 19