Úřad městské části Praha 8, odbor kultury

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2003   Ilja Sainer (Malíř a sochař)