Kunstverein Aalen (Spolek přátel umění v Aalen)

city: _
address: _