Československý spisovatel

published, title (subtitle)
1961   Divoký pes dingo (Příběh o první lásce)
Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1949   Zdenek Seydl
1950   František Gross: Obrazy a kresby z Bulharska
1950   Jiří Kemr: Porcelán a keramika
1950   Tkaniny Jiřiny Vejvodové
1950   Karel Holan: Soubor obrazů
1950   Božena Vejrychová Solarová: Obrazy a spolupráce s výrobou
1950   35 let práce Heřmana Landsfelda
1951   František Matoušek: Kresby a záznamy ze současné Francie a z válečných let
1980   Viliam Meško: Drevené plastiky
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1949   Výstava dětské knihy
1950   Výtvarníci a kreslený film
1950   Sklo a výtvarník
1950   Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací
1950   Dnešek v dětské tvorbě
1950   Výtvarníci Smetanových oper
1962   Jindřiška a Pravoslav Radovi
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1950   Jiří Kemr: Porcelán a keramika z let 1940-1950
1965   Knud Jans
1984   Barevný svět Ivana Marka
1990   Vladimír Preclík: Smírčí kameny
1990   Milan Skoch: Komorní kresba
1990   Václav Špale: Kresby
Book
published, title (subtitle)
1949   Umění přírodních národů
1949   Grand hotel Nevada (Veselohra)
1949   O umění
1949   Obrácení Ferdyše Pištory (Veselohra)
1949   Doušek života
1949   Pampovánek (Román o povrženém člověku v dvaadvaceti nůších)
1949   Práce zpívá
1949   Pozdravy
1949   Bulharský deník (Zápisky spisovatele a diplomata)
1949   Jindrové
1949   Býti zrnkem soli (Román)
1950   Ulička chudých milenců
1950   Michelup a motocykl
1950   O umění
1950   Listy příteli
1950   Atomový mír
1950   Setkání na pakku
1950   Básně (Řada první)
1950   Rozprávky (Lidové povídky z Blat)
1950   Kůň a jeho stín
1950   Ohnivé písmo (Román. Obrazy z konce tisíciletí)
1950   Lazaretní vlak (Román)
1950   Dědicové
1950   Nad námi svítá (Havířské příběhy)
1950   Dědicové (Román)
1950   Maryla / Zemanka
1950   Jestřáb contra Hrdlička (Ze zápisků přítelových)
1950   Lidoví baječi (Výbor povídek z Podkrkonoší. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín)
1951   Listy příteli
1951   Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky
1951   Říční ramena
1951   Hamburská dramaturgie (Výbor)
1951   Záhořanský hon a jiné povídky
1952   Zpěv míru
1952   Marie Majerová ve fotografii
1952   Korespondence s rodiči
1952   Sloky lásky
1952   Marina Alšová
1952   Dnes a zítra (Fejetony)
1952   Karel Čapek
1952   Stužkonoska modrá
1952   Píseň hrdinného života
1952   Chléb a písně
1952   Záhořanský hon
1953   Malíř o jaru veršem i štětcem
1953   Ve jménu života
1953   Vyprávění o Jiřím Purkyňovi
1953   Devátá vlna
1953   Okresní město
1953   Můj přítel Majakovskij
1953   Obrázky z domova
1953   Válka s mloky
1953   Picassova holubice
1953   Kritické projevy - 7 (1908 - 1909) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 16.)
1953   Chudá přadlena
1953   Siréna
1953   Válkou narušení
1953   Spartacus
1953   O životě Jaroslava Haška
1953   Bohatýr smích
1953   Vysoká politika
1953   Bronzová spirála
1953   Sloky lásky
1953   Sloky lásky
1953   Básně (Výbor z díla)
1953   Advent
1953   Dějiny polské literatury
1953   Poesie
1953   Spisovatelé Ostravsku (Sborník básní, povídek a reportáží)
1953   Anna proletářka (Román o roku 1920)
1953   V lidu jsi (Verše pod kresby Mikoláše Alše)
1953   Pervorossijsk (Poema)
1953   Hrdinové všedních dnů (Jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění. I. díl, Život)
1953   Slepá ulička
1953   Ocel a něha
1953   Cesta do Kantonu (Reportáže, povídky, poesie a ještě více.)
1953   Plavec na řece Padmě
1953   Básně v próze
1953   Městečko na dlani
1953   Hlídač č. 47
1953   Chléb a písně
1954   Knižní ilustrace Maxe Švabinského
1954   Pohlednice z Číny (Malá knížka o velké Číně)
1954   Cesta blesku
1954   Císař chudých
1954   Věci kolem nás (S kresbami a fotografiemi Karla Čapka a s obrázky Josefa Čapka)
1954   Obrázky z domova
1954   První parta
1954   Bylo nás pět
1954   Rozmarná duha
1954   Stín kapradiny
1954   Procitnutí
1954   Kritické projevy - 9 (1912 - 1915) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 18.)
1954   Největší z Pierotů (Doprovozeno dobovými dokumenty)
1954   Vladislav Vančura ve fotografii
1954   Lišky na vinici (Předehra k Velké francouzské revoluci)
1954   Hnízdo v bouři
1954   Pražské obrázky
1954   Hrdinové táhnou do boje
1954   Svítilna pro Jeremku
1954   Čínský úsměv
1954   Milostná píseň (Vybrané básně)
1954   Městečko na dlani
1954   Hukvaldské studánky
1954   Mezi dvěma břehy
1954   Cikán zpívá jinak
1954   Český sen
1954   Albánský zápisník
1954   Zpívající Čína
1954   Písničky, satiry, epigramy
1954   Básně (Výbor z díla)
1954   Leningrad
1954   K srdci lidu (Úvahy a vzpomínky)
1954   Vlčí jáma
1954   Černé světlo
1954   Kluci, hurá za ním!
1954   Praha
1954   Dílo
1954   Hrdinové všedních dnů (Jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění. II. díl, Dílo)
1954   Prosté slovo
1954   Maminka
1954   Pohádky o mašinkách
1954   Kronika mého života
1955   Meč archandělů
1955   Josef Mánes (Vyzdobeno iniciálami a reprodukcemi z díla Josefa Mánesa, Frontispice Miloláše Alše)
1955   Tajemství krve
1955   Letáky (Satiry, verše, písničky)
1955   Kniha apokryfů
1955   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
1955   Dům na předměstí
1955   Hlavou proti zdi
1955   Ostrov tety Karoliny (Satirická fantazie)
1955   Osamělý rváč
1955   Dětské etudy
1955   Horká půda
1955   Zpěv o mně
1955   Básnící Bílé Rusi (Výběr z běloruské sovětské poesie)
1955   Poslední máj
1955   Vesnické motivy
1955   Petr Jilemnický ve fotografii
1955   Goya čili Trpká cesta poznání
1955   Cesta na sever (Pro větší názornost provázená obrázky autorovými a básněmi jeho ženy)
1955   Chrpy a města
1955   Země kytice (Anthologie vybraných českých povídek 1945-1955)
1955   Roky v kruhu
1955   Básně (Výbor z díla)
1955   Dětské etudy
1955   Diamantové hory (Povídky, črty a příběhy)
1955   Piková dáma
1955   O umění
1955   Básně (Výbor z veršů)
1955   Za život
1955   Hlavou proti zdi
1955   Bezruč, Toman, Gellner, Šrámek (Studie o básnících počátku našeho věku)
1955   Dvě neznámé básně
1955   Zpěv lásky k životu
1955   Toto pokolení
1955   Můj syn Konstantin Biebl
1955   Dášeňka čili život štěněte
1955   Polní kvítí
1955   Zahrada Gruzie
1955   Němá barikáda
1955   Bajaja
1955   Tisíc a jedno dobrodružství
1955   Bojovníci
1955   Nástup
1955   Slovenské jaro (Ze slovenské poesie 1945 - 1955)
1955   Emile Verhaeren a jeho místo v dějinách volného verše
1955   Hořící údolí
1955   Verše a písně (Výbor z díla)
1955   Pokolení v útoku
1955   Jana jde do školky
1955   Majakovskij se usmívá, Majakovskij se směje, Majakovskij se posmívá (, )
1955   Příběhy dona Quijota (Jaromír John vypravuje podle díla Cervantesova)
1955   Literatura a život (Studie o současné próze)
1955   Zápisky lékaře z Horní Trenčanské
1955   Děti z hliněné vesnice
1956   Vykoupení
1956   Dřevěná dědina
1956   Povídky
1956   Profesor biologie na žebříku
1956   Jugoslávské kolo
1956   Michelup a motocykl
1956   Král nemá pravdu
1956   Píseň o věrnosti a zradě
1956   Terezka Planetová
1956   Kritické projevy - 8 (1910 - 1911) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 17.)
1956   Hra s ohněm
1956   Lidé na křižovatce
1956   Indiánské léto
1956   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
1956   Německé portréty
1956   Pohlednice z Číny (Malá knížka o velké Číně)
1956   O umění
1956   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
1956   Hry (Loupežník, R. U. R., Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka)
1956   Verše (1932 - 1948)
1956   Roky v kruhu
1956   U snědeného krámu (Líčení z pražského života)
1956   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
1956   Hlavní přelíčení
1956   Městečko na dlani
1956   Ukradený měsíc
1956   Trhani
1956   Městečko na prodej
1956   Veronika
1956   Mozartova cesta do Prahy
1956   Mario a kouzelník
1956   Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda)
1956   Velké dobrodružství
1956   Svědek
1956   Básně (Výbor z básnického díla)
1956   Lojzka
1956   Jdi za zeleným světlem
1956   Chlapec a hvězdy (Verše k obrazům a obrázkům Josefa Lady)
1956   Sud se zlatým dnem
1956   Tváří v tvář (Povídky)
1956   Ostrov tety Karoliny (Satirická fantazie)
1956   Divoška Jaja
1956   Mezi dvěma břehy
1956   Rouhači a oblouzení a jiné povídky
1956   Oni přijdou
1956   Básně (Dílo I)
1956   Strážci majáku
1957   Z díla (Petr Křička)
1957   Pohádky krve a jiné básně (Dílo II)
1957   Vyhlídka s pyramid (Cestopisná reportáž o novém mládí nejstarší kultury světa)
1957   Co je realismus? (Pokus o vymezení kategorie realismu)
1957   Vlčí jáma
1957   Bidýlko
1957   Čtení o psaní aneb Spisovatelem snadno a rychle (Pro potřebu kandidátů nesmrtelnosti podle vynikajících i jiných českých spisovatelů vzdělal Václav Lacina)
1957   U nás v Mokrosouši (Výbor povídek a humoresek)
1957   Největší z Pierotů
1957   Rozhlásky
1957   Přišel z hor
1957   Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny, Juvenilie
1957   Sloupkový ambit
1957   Povídky pana Kočkodana
1957   Krakatit
1957   Dramata (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 5.)
1957   Kritické projevy - 10 (1917 - 1918) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 19.)
1957   Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci
1957   Ztracená stuha (Na korejský motiv)
1957   Umění přírodních národů
1957   Kámen a bolest (Michelangelo Buonarroti)
1957   Sňatky z rozumu
1957   Selský práh
1957   Cesta k lidem (Výbor z díla)
1957   Smrtí boj nekončí
1957   Dětské etudy
1957   Knihomol
1957   Mimi Pinson (Profil grisetky)
1957   Dům U tonoucí hvězdy (Z pamětí neznámého)
1957   Ves Stěpančikovo a její obyvatelé (Ze zápisků neznámého)
1957   Pekař Jan Marhoul
1957   Stařec a moře
1957   Strašidlo cantervillské (Hylo-idealistická romance)
1957   Váreňka Olesová
1957   Hranice stínu (Zpověď)
1957   Jeden úsměv
1957   Bratr Žak (Román komediantského osudu, lásky a zrady)
1957   Někomu život, někomu smrt
1957   Osud národa
1957   Jdi za zeleným světlem
1957   Muži v offsidu
1957   Dračí setba
1957   Cesta za poznáním (Země Sovětů roku dvacátého)
1957   Rozhraní
1957   Němá barikáda a jiné povídky
1957   Brody
1957   Krabice živých
1957   Člověk
1957   Takový byl
1957   Živá voda
1957   Země zamyšlená (I. díl)
1957   Země zamyšlená (II. díl)
1958   Byl jsem v Číně
1958   Moderní poesie
1958   Moderní poesie (dotisk 1. vydání)
1958   Faidros (O lásce)
1958   Moderní výtvarný výraz (1. vydání)
1958   Listy (1. vydání)
1958   Listy (2. vydání)
1958   Co je životni sloh (1. vydání dotisk)
1958   Vzpomínky na Gorkého
1958   Myšlenky
1958   Magická moc poesie
1958   Umění je živé
1958   O smíchu (Úvahy o umění a společnosti)
1958   Utrpení starého Werthera, aneb, O práci spisovatelské
1958   Z posledních stanic
1958   Made in Japan (Cestopisná reportáž o země, kde vybuchla první atomová puma)
1958   Trojcestí (Povrch pětiletky, Americké houpačky, Turistou proti své vůli)
1958   Co je životní sloh (1. vydání)
1958   Vědomí souvislostí
1958   Advent
1958   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
1958   Nicotné příhody
1958   Příhody Nikoletiny Bursaće
1958   Amerika se směje (Výbor z americké humoristické prózy)
1958   Lidé z maringotek (Příběhy jedné noci)
1958   To Arbes nenapsal, Vrchlický nebásnil...
1958   Císařské fialky
1958   Proces
1958   Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska
1958   Podzemní město
1958   Indiánské léto
1958   O sobě
1958   Boží muka, Trapné povídky
1958   Válka s mloky
1958   Básně
1958   Faidros (O lásce (2. vydání v ČS))
1958   Moderní výtvarný výraz (2. vydání)
1958   O umění
1958   Modré vánoce
1958   Modche a Rezi a jiné příběhy
1958   Srpnová neděle (Hra o třech dějstvích)
1958   Z domoviny
1958   Básně
1958   Pijan
1958   Marie a zahradník
1958   O umění a společnosti
1958   R. U. R., Bílá nemoc, Matka
1958   Divná píseň
1958   Cesta k mistrům
1958   Osmnáct básní na staré nápěvy (Podle doslovnéh opřekladu Josefa Hejzlara přebásnil Vítězslav Nezval)
1958   Vyprodáno
1958   Oheň ve sněhu (Verše z let 1947-1957)
1958   Městečko na dlani
1958   U stolu (Obrázky z venkovského dětství)
1958   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
1958   Olesja
1958   Poklad pana Arna
1958   Perla
1958   Ortely a milosti (Verše z let 1946 - 1958)
1958   Babí léto
1958   Člověk by nevěřil svým očím
1958   Dceruška Jairova
1958   Jezdec na bílém koni
1958   Knulp (Tři události z Knulpova života)
1958   Planá růže, růžička šípková
1958   Prosté srdce
1958   Listiny Aspernovy
1958   Mara
1958   Novely z rozchodu
1958   Krysař
1958   Kronika kláštera Narovčatského
1958   Romeo, Julie a tma
1958   Sestra Alena
1958   Denní služba
1958   Předtím a potom
1958   Panenství (Historie děvčete)
1958   Cestou
1958   Kat nepočká
1958   Město na hranici
1958   Odvážný mladý muž na létající hrazdě
1958   Kámen a bolest (Michelangelo Buonarroti)
1958   Svatba na vsi
1958   Míťova láska
1958   Teréza Nováková
1958   Sňatky z rozumu
1958   Větrná setba
1958   Černé světlo
1958   Tajemný hrad aneb Paměti Františka Povídálka
1958   Žalozpěv za 77 297 obětí
1958   Zbabělci
1958   Pil jsem víno s krví
1958   Nejkrásnější země
1959   Malířské konfese (S malbami a kresbami autorovými)
1959   Sešity z vězení
1959   Vyznání a úvahy
1959   Literatura a kulturní revoluce (Projev na celostátní konferenci Svazu československých spisovatelů, konané ve dnech 1.-2. března 1959)
1959   Spisovatel a revoluce
1959   Poznámky o tvorbě (1. vydání)
1959   Film, tvorba a řemeslo
1959   Poetický princip
1959   Francouzské sešity
1959   Od pyramid k panelům
1959   Talent a práce
1959   Lety proti slunci (Pohlednice z Číny, Vyhlídky s pyramid, Made in Japan)
1959   Obrázky z domova (S kresbami autorovými)
1959   Kalendář (Jak je rok dlouhý), Zahradníkův rok
1959   Až se ucho utrhne
1959   Zlá krev
1959   Dubliňané
1959   Hry (Lásky hra osudná, Ze života hmyzu, Adam Stvořitel)
1959   Ukradený měsíc
1959   Předtucha
1959   Rodinná slavnost
1959   Z mého života
1959   Kritické projevy - 11 (1919 - 1921) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 20.)
1959   Kritické projevy - 12 (1922 - 1924) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 21.)
1959   Písně kosmické
1959   Klapzubova jedenáctka
1959   Komedie plná lásky
1959   Vlčí jáma
1959   O Praze a Pražanech
1959   Rozjímání
1959   Cirkus Humberto
1959   Císař chudých
1959   Milenci z bedny
1959   Hostinec U kamenného stolu
1959   Němá barikáda a jiné povídky
1959   Nejkrásnější svět
1959   Vzducholoď
1959   Smrt maloměštáka
1959   Podivuhodný příběh Petra Schlemihla
1959   Synáček
1959   Romeo, Julie a tma
1959   Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová
1959   Fregata Johanna Maria
1959   Muž a jeho jméno
1959   Třináctá komnata
1959   Človíček
1959   Rodný stůl
1959   Sevastopol
1959   Deset francouzských novel
1959   Buddhův návrat
1959   Pohrdání
1959   Po novém roce jaro
1959   Pobyt v Praze
1959   Král železnic
1959   Saturnin
1959   Literatura velké iniciativy (3. všesvazový sjezd sovětských spisovatelů)
1959   Smrt Ivana Iljiče
1959   Ďáblův ostrov
1959   Skrytý pramen
1959   Rybář Squarciò
1959   Ejhle občan!
1959   Ani dálka, ani cizina
1959   Stopy v písku
1959   Císařské fialky
1959   Jaríkovský kostel a jiné povídky
1959   Poplach v Kovářské uličce
1959   Robinsonáda, Rinaldino, Dinah
1959   Oni přijdou
1959   Prosím, pane profesore...
1959   Láska v pěti podobách
1959   Krabice živých
1959   Malý atlas hub, tlam a pusinek
1959   Země zamyšlená (I. díl)
1959   Setkání v Karlových Varech
1959   Ještě jednou se vrátíme...
1959   Advent
1959   Roky v kruhu
1959   Vlčí jáma
1959   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta)
1960   Poznámky o tvorbě (2. vydání)
1960   Umělec a světový názor
1960   Volání s ozvěnou
1960   O užitém umění
1960   O pravdě umění a pravdě života
1960   Ano - ne!
1960   Velikonoční týden
1960   Niobé
1960   Čertoviny (Výbor z knih Čert nespí a Čertovo kopýtko)
1960   Napalmanach
1960   Zlá krev
1960   Lišky na vinici
1960   Od Tří králů do Silvestra
1960   Život a dílo skladatele Foltýna
1960   Javorový list (Výbor z veršů)
1960   Italské prázdniny
1960   Obrazy z dějin národa českého I (Věrná vyprávění o životě a skutcích válečných i duchu vzdělanosti)
1960   Obrazy z dějin národa českého II, III (Věrná vyprávění o životě a skutcích válečných i duchu vzdělanosti)
1960   Marie
1960   Dřevoryty staré i nové / Povídky (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 6.)
1960   Abeceda humoru (A/L)
1960   Abeceda humoru (M/Z)
1960   Zelené obzory
1960   Bylo to v Evropě
1960   Romeo, Julie a tma
1960   Jan Houslista
1960   Těžká hodina
1960   Město v slzách
1960   Karel Nový (Náčrt života a díla)
1960   Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska
1960   S pimprlaty do Kalkaty (Vyprávění o všem možném, také o Cejlonu, Jávě a obou Indiích)
1960   Černá bedýnka (Songy, balady a romány)
1960   Družice a hvězdoplavci (Fantastické povídky z let 1957 - 1960)
1960   A když byl čas...
1960   Česká země - matka chleba (Zápisníček 1958 - 1960)
1960   Než uzrají muži
1960   Moje velká víra
1960   Celý den do konce týdne
1960   Bylo nás pět
1960   Dětské etudy
1960   Hrdinové táhnou do boje
1960   Začátek je v Jáchymově
1960   Menší zvířata
1960   Hodná Anna
1960   Maryla (Starodávná selanka)
1960   325.000 franků
1960   Portrét
1960   Doňa Berta
1960   Zloděj broskví
1960   Jak se co dělá, O lidech
1960   Fimfárum
1960   Cizí
1960   Stříbrný vítr
1960   Mezi třemi hranicemi
1960   Oblohy
1960   Michael Kohlhaas
1960   Svatý kopeček
1960   Píseň o rodné zemi
1960   Život na třetí
1960   Celá Rus se směje (Výbor z ruského humoru a satiry)
1960   10 HP
1960   Prokletý dvůr
1960   Nudná historie (Ze zápisků starého člověka)
1960   Drak se vrací
1960   Frantina
1960   O myších a lidech
1960   Čas, který zpívá (Fejetony a črty z let 1945-1960)
1960   Rudé zpěvy
1960   Kdo bude žít
1960   Zapadlý kout
1960   Siréna
1960   Pop Ćíra a pop Spíra
1960   Umění románu (Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou)
1960   Městečko na dlani
1960   Bitva
1960   Zlatý prsten
1960   Okresní město
1960   Kapitán Michalis (Svoboda nebo smrt)
1960   Doma i za mořem
1960   Obžalovaný
1960   Blažený pozemšťan
1960   A není ticha pro lásku
1960   O zlých samotářích
1960   Výpravy chudých (Z kroniky osamělého studenta)
1961   Poezie a karikatura
1961   Umění rovnováhy
1961   O humoru v životě a v umění
1961   Čtyřikrát o televizi
1961   Za oponou umění a života
1961   Podoby (Hors d'Oeuvre; Kalendář; Piš jak slyšíš; Podoby; F.X.Š.; Setkání a loučení)
1961   Romeo, Julie a tma
1961   Bubáci pro všední den
1961   Veselá vdova
1961   Živá socha (Malý román)
1961   Umění reportáže
1961   Lyrika
1961   Dřevěná dědina
1961   Elsinor
1961   Poslední máj
1961   Mladé víno (Almanach nových jmen české poezie)
1961   Karlštejnské vigilie
1961   Kdyby nebylo na sůl
1961   Jak vidím svět
1961   Studie z české literatury (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 8.)
1961   Znovuzřízení ráje (Neuvěřitelné, ale věrohodné zážitky architekta Pavla Galandy)
1961   Maminka
1961   Velikonoční týden
1961   Sňatky z rozumu
1961   Císařské fialky
1961   Zlá krev
1961   Sňatky z rozumu
1961   Tvorba a společnost
1961   Vítězslav Nezval
1961   Ostrov mladé svobody. Zápisky z pobytu na Kubě v únoru 1961
1961   Malá dramata
1961   Italské prázdniny
1961   Doba a umění (Články, úvahy, polemiky 1925–1938)
1961   Bajky a podpovídky
1961   Švédský mramor
1961   Oheň chce dobré dřevo
1961   Novinářská patálie
1961   Závěj
1961   Bianka Braselli, dáma se dvěma hlavami
1961   Smolař Menachem Mendl
1961   Podzemní město
1961   Časová tíseň
1961   Procesí k Panence
1961   Vysoké letní nebe
1961   Elsa
1961   Rozhraní
1961   Přehrada
1961   Vysoké letní nebe
1961   Policejní hodina
1961   Král železnic
1961   Krabice živých
1961   Děti platí polovic
1961   O dvou bratřích, z nichž první druhého vůbec neznal
1961   Zázračná ikona
1961   Milenci z Avignonu
1961   Freska
1961   Dědictví
1961   Obchod rodiny Lin
1961   Brány ze slonoviny, brány z rohu
1961   Denní hvězdy
1961   Němá barikáda a jiné povídky
1961   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
1961   Golet v údolí
1961   Dnes v tomto měsíci a roce
1961   Advent
1961   Ještě jednou jaro
1961   Až do konce lásky
1961   Znělec
1961   Léta poznávání
1961   Sbohem a šáteček (Básně z cesty 1933)
1961   Skutečnost a mystifikace (K několika problémům moderní literatury)
1961   Osudy a cíle
1961   Nedokončené zápasy (Divadlo v socialistické revoluci)
1961   Patnáct let české literatury 1945-1960
1961   Problémy realismu
1961   Vetřelec
1961   Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert (Komedie o osmi obrazech)
1961   Umění románu (Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou)
1961   Pod vítězným obloukem
1961   Utrpení pana Tenkráta
1961   Dědictví po panu Šafránkovi
1961   Božena Němcová bojující
1961   Válečný chléb
1961   Nylonový měsíc
1961   Má cesta
1961   Poslední máj
1961   Patnáct let české literatury 1945-1960
1961   Zelené obzory
1961   Závod ve stínu (1. díl. Karpelanské jaro)
1961   Závod ve stínu (2. díl. Zanechte naděje)
1961   Závod ve stínu (3. díl. Hladový kámen)
1961   Vyprodáno
1961   Čarovné dědictví
1961   Horký dech (3 novely)
1961   Ševcovská polka a jiné radosti
1961   S lodí, jež dováží čaj a kávu
1961   Ztráty a nálezy
1961   Zlomky života (Listy z vězení)
1961   Ivův román
1961   Strach
1962   Je krásný den
1962   Výhledy do budoucna
1962   Strana, lidé, pokolení (Kapitoly o době a vrstevnících)
1962   Divadlo za našich dnů
1962   Moderní tvář divadla
1962   Předobrazy (Předobrazy, Podmořské hvězdy, Abeceda lásky, Hledá se muž, který má dost času, Obratník kozoroha, Zeměkoule, Poločas)
1962   V prvních řadách
1962   Umění je život a tvorba (Šestkrát o umění moderním a avantgardním)
1962   Bubáci pro všední den
1962   Bidýlko
1962   Lidé, roky, život (Díl první)
1962   Jeden a druhý
1962   Jak jsem psal Doktora Fausta
1962   Dita Saxová
1962   Chceme žít
1962   Ročník jedenadvacet
1962   Město žije zítra
1962   Továrna na absolutno (Román fejeton)
1962   A když byl čas...
1962   Časová tíseň
1962   Králíci ve vysoké trávě
1962   Zamřížované zrcadlo (Dvě psaní a moták (Pankrác))
1962   Živá voda
1962   Lidé, roky, život
1962   Živočichopis
1962   Veselá vdova
1962   Karel Čapek
1962   Pro a proti (Kritická ročenka 1961)
1962   Nejskromnější umění, Málo o mnohém
1962   Bezděčné kresby
1962   Dlouhá cesta
1962   Lucinka
1962   Sedmkrát na stupni
1962   Obžalovaný
1962   Nikdy nejsi sama
1962   Chodníky z bláta
1962   Zelený svět
1962   Dnes v tomto měsíci a roce
1962   Pomerančové šaty
1962   Velká Samota
1962   Vítr se vrací
1962   Děti z hliněné vesnice
1962   Moji milí bratři
1962   Opustíš-li mne
1962   Michelup a motocykl
1962   Muži jdou v tmě
1962   Candát
1962   Vlčí jáma
1962   Mluvíme stejnou řečí (Výbor z českých a slovenských povídek 1960 - 1961)
1962   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl I. a II.)
1962   O zuřivém reportéru E. E. Kischovi
1962   Český sen
1962   Mariana Radvaková
1962   Maggie (Dítě ulice)
1962   Lady Macbeth mcenského újezdu
1962   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl III. a IV.)
1962   Železný strop
1962   Drak na řetězu
1962   Bludný kámen
1962   Až do konce lásky
1962   Kapka rosy
1962   Patnáct let české literatury 1945-1960
1962   Posada lhářů (Povídky 1958-1961)
1962   Řecká sonatina
1962   Rozmarné léto
1962   Komediant
1962   Zrádce národa v Chotěboři
1962   Honzíkova cesta
1962   Indiánské léto
1962   Pršelo jim štěstí
1962   Za tebou stín
1962   Výprava opačným směrem
1962   Ať hodí kamenem
1962   Čtení o psaní, bydlení a jiném činění
1962   Na každého dojde
1962   Hodina mezi psem a vlkem
1962   Jsem jenom člověk
1962   Spáč ve zvěrokruhu
1962   Stopami poezie (Studie a podobizny)
1963   O stavbě uměleckého díla (Výběr ze statí, teoretických úvah a studií)
1963   Umění a čin
1963   Dramatický paradox
1963   Ekonomika, morálka, život
1963   Odcizení, dekadence, realismus (1. vydání)
1963   Mrakodrapy v pralese
1963   Legenda Emöke (1. vydání, dotisk)
1963   Setkání před odjezdem
1963   Pan Lučavka (Kapitola z kroniky předpenicilínového věku)
1963   Vítr se stočí k jihovýchodu
1963   Favorit
1963   Čtení o roce osmačtyřicátém
1963   Lidé, roky, život (Kniha druhá)
1963   Smutek
1963   Noc odchází ráno
1963   Město na hranici
1963   Člověk proti zkáze (Pokus o Karla Čapka)
1963   Romeo, Julie a tma
1963   Milostný deník
1963   Pan Theodor Mundstock
1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí)
1963   Dopis Kláře
1963   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA)
1963   Jana
1963   Zelené obzory
1963   Havířská balada
1963   Mrtví nezpívají
1963   Byli a bylo
1963   Italské prázdniny
1963   Nevzpomínky
1963   Pršelo jim štěstí
1963   Kde končí prašné cesty
1963   Etudy dětské a nedětské (Výbor z díla)
1963   Smrt si říká Engelchen
1963   Souvislosti a perspektivy prózy (Mezinárodní setkání prozaiků a kritiků leden 1963)
1963   Adolf Branald
1963   Kritické projevy - 13 (1925 - 1928) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 22.)
1963   Ze života avantgardy
1963   Proutěná křesla
1963   Alma mater
1963   Divoké verše a prózy
1963   Směšné lásky (Tři melancholické anekdoty)
1963   Kavárna na hlavní třídě
1963   Oblouky a prameny (Výbor z básní)
1963   Stati o kultuře, umění a literatuře
1963   Královský vozataj
1963   O lidové písni a slovesnosti
1963   Karel Toman
1963   Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona
1963   Perlička na dně
1963   Situace
1963   Sedm dní
1963   Rušný dům
1963   Švédský mramor
1963   Marie
1963   Soudničky aneb Loučení s Rokrštem
1963   Lidé na křižovatce
1963   Hra s ohněm
1963   Bylo nás pět
1963   Přišel z hor
1963   Útěk do Budína
1963   Po nás potopa
1963   Helimadoe
1963   Oni přijdou
1963   Povídka 62
1963   Umění překladu
1963   Asja
1963   Starosvětská Francie
1963   ...neb mrtvi jsouce hanby nedojdeme
1963   Kácení lesa
1963   Krkolomný sráz
1963   Cestou po chodníku
1963   Válka s Mloky
1963   Nikola Šuhaj loupežník
1963   Ztvárněte skutečnost
1963   Nebožka smrt
1963   Jak číst poezii
1963   Občan Brych
1963   První den mého syna
1963   Kam teče krev
1963   Zeměpáni
1963   Nejen moje tvář
1963   Večer u studny
1963   O smutných očích Hany Karadžičové
1963   Zrození moderny
1963   Západoněmecký poločas 1945/1960
1963   Dvacáté století
1963   Kouzelné kapradí
1963   Hodina ticha
1963   A člověk žije!
1963   Básně (Výbor z lyriky)
1963   Dcera v Londýně
1963   Luisiana se probouzí (Příběh jednoho týdne)
1963   Fimfárum
1963   Útok
1963   Pravděpodobná tvář
1963   Ať hodí kamenem
1963   Růžové šaty ve vojenské torně
1963   Hádání o budoucím
1963   Směšné lásky (Tři melancholické anekdoty)
1963   Legenda Emöke (1. vydání)
1963   Záměny
1963   Promenáda s jelenem
1963   Malý kousek nebe
1963   Noční hlídka srdce
1964   Odcizení, dekadence, realismus (2. vydání)
1964   Z deníků
1964   Objevování Ameriky (Příspěvek k otázkám „moderního člověka“)
1964   Jarmark umění
1964   Zamyšlení nad dramatem
1964   Taneční hodiny pro starší a pokročilé (2. vydání, varianta)
1964   Bůh z reklamy
1964   Třiatřicet stříbrných křepelek
1964   Západ je Západ
1964   Taneční hodiny pro starší a pokročilé
1964   Dialog s doktorem Dongem (Neskutečný cestopis)
1964   Shakespearovské črty
1964   Předtucha
1964   Co a jak
1964   Strakatý máslo
1964   Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Jonáš a Tingl-tangl)
1964   Realismus bez břehů (Picasso, Saint-John Perse, Kafka)
1964   Třínohý kůň
1964   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA)
1964   Opožděné reportáže (3. vydání)
1964   Porgy
1964   Hrdinství je povinné
1964   Rudá v černé
1964   Otvírání studánek
1964   Naďa (Novela)
1964   Bez krásy, bez límce
1964   Stín kapradiny
1964   Kniha apokryfů
1964   Opožděné reportáže (2. vydání)
1964   Den sovy
1964   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA)
1964   Příběh z lékárny
1964   Pasažérka
1964   Opožděné reportáže (2. vydání, dotisk)
1964   Obžalovaný, vstaňte!
1964   Zbabělci
1964   Ekonomika, morálka, život
1964   Démon souhlasu
1964   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu abbé Prévosta)
1964   Kulhavý Orfeus
1964   Oči milenek
1964   Poslední růže (Výbor ze staré řecké lyriky)
1964   Agostino
1964   Mizerné probuzení
1964   Patřím k vám
1964   Milenci na jednu noc
1964   Měl jsem psa a kočku
1964   Život a slovo (Literární studie, medailóny, náčrty, glosy)
1964   Galerie karikatur
1964   Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky
1964   Černá bedýnka (Songy, balady a romány)
1964   Hodiny a minuty
1964   Zlatá reneta
1964   Hrách na stěnu
1964   Bezvadný den
1964   Čtvrté, páté ráno
1964   První den mého syna
1964   Půlnoční mše (Drama o třech dějstvích s prologem (v pěti obrazech))
1964   Divertimento a kantiléna
1964   Almanach 1949-1964 (Československý spisovatel)
1964   Otevřená okna
1964   Černý kolotoč
1964   Smrt a zrození mladého muže a jiné příběhy
1964   Zpívající pták (Verše z let 1957–1962)
1964   Několik listů s řekou (Výběr z básní)
1964   Botostroj
1964   Život proti smrti
1964   Podivné přátelství herce Jesenia
1964   Svědek
1964   Zrcadlo, které se opožďuje
1964   Třináctá komnata
1964   Generace (I. Dlouhý čas čekání )
1964   Generace (II. Živí a mrtví)
1964   Generace (III. Zvony zvoní na den)
1964   Cirkus Humberto
1964   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
1964   Prameny
1964   Na téma Franz Kafka
1964   Moderní básnické směry
1964   Na postupu (Verše z let 1943-1948)
1964   Ptáče a vědma (zabásně a napovídky)
1964   O moderní italské literatuře
1964   Chudá přadlena
1964   Střepiny v trávě
1964   Klokočí (Písničky 1954 - 1963)
1964   Monology
1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady)
1964   Básně z Jestřábí věže
1964   Lyrika
1964   Ty uvězněný strome (Španělská poezie XX. století)
1964   Místo mezi lidmi
1964   Světlá lhůta
1964   Když se dnes nevrátím (Verše 1960 - 1962)
1964   Pohled dešťových kapek
1964   Hodina mezi psem a vlkem
1964   Básně pro velké děti
1964   Eseje o francouzské literatuře
1964   Mořeplavba
1964   Perlička na dně
1964   Pučálkovic Amina
1964   Saturnin
1964   Umění poezie (Vladimír Majakovskij a jeho doba)
1964   Paměť vody a trav
1964   Mí černovlasí bratři
1964   Majitelé klíčů
1964   Radši na lvy
1964   Konec mladého člověka
1964   Pasáž Luna
1964   Lístek procviknutý hvězdami
1964   Po nás potopa
1964   Stříbrný vítr
1964   Hotel pro cizince
1964   Ať hodí kamenem
1964   Divný člověk
1964   Západ je Západ (1. vydání, dotisk)
1964   Mrakodrapy v pralese
1964   Noc plná křídel
1964   Než uzrají muži
1964   Ztráty a nálezy
1964   Srdce štít
1964   Filatelistické povídky
1965   Co jsem viděl a slyšel v trávě (něco o něčem a nic o ničem)
1965   Filosofie v neklidné době
1965   Nápady čtenáře detektivek
1965   Hudba očima vědy (Pět kapitol o hudební estetice pro hudebníky i nehudebníky)
1965   Kafka, Musil, Kraus
1965   Smysl moderního umění
1965   Den, který nebyl (Prózy 1962 - 1964)
1965   Taneční hodiny pro starší a pokročilé
1965   Rozhovor (1. vydání)
1965   Zima úzkosti
1965   Druhý sešit směšných lásek
1965   Legenda Emöke
1965   Větší počet tanečnic
1965   Dlouhá bílá přerušovaná čára
1965   Západ je Západ
1965   Nedokončená kronika
1965   Ostře sledované vlaky (1. vydání)
1965   Bidýlko
1965   Jdi za zeleným světlem
1965   Němá barikáda a jiné povídky
1965   Realismus bez břehů (Picasso, Saint-John Perse, Kafka)
1965   Dialog s doktorem Dongem (Neskutečný cestopis)
1965   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
1965   Živý bič
1965   Don Juan
1965   Na střeše je Mendelssohn
1965   Bratři Ricové
1965   Žárlivost
1965   Černý Petr
1965   Neděle s Bardotovou
1965   Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky
1965   Povstání zdaleka a zblízka
1965   Torzo lásky (Osudy Jindřicha Pruchy)
1965   Jak šel život (Paměti a zápisky)
1965   Monology
1965   Krabice živých
1965   Motýl (písničky)
1965   Skythský jezdec a jiné novely
1965   Oxymoron (Verše z let 1954-1964)
1965   Zelené obzory
1965   Spokojení lidé
1965   Smrt si říká Engelchen
1965   Italské prázdniny
1965   Plavci na Sázavě
1965   Mne soudila noc
1965   Prales
1965   Mezi lidmi a havrany (Verše z let 1958 - 1962 )
1965   Někdo přijde a nenechá mě zemřít
1965   Nebeští jezdci
1965   Směšné lásky (Tři melancholické anekdoty)
1965   Veselá vdova
1965   Zlá krev
1965   Císařské fialky
1965   Sňatky z rozumu
1965   Čas se nevrací!
1965   Osel a stín
1965   Duše, slovo, svět
1965   Kulhavý Orfeus
1965   Královský vozataj
1965   Stín třtiny
1965   S pečetí vteřin
1965   Siréna
1965   Severní nádraží, Lazaretní vlak
1965   K majáku
1965   Hrátky s čertem (Komedie o deseti obrazech)
1965   Písně lásky a žalu
1965   Z mého života
1965   Luk královny Dorotky
1965   V této chvíli vyplutí
1965   Zemská tíže
1965   Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Jonáš a Tingl-tangl)
1965   Život je příležitost k lásce
1965   Fimfárum
1965   Zrození románu
1965   Ostře sledované vlaky (2. vydání)
1965   Hráči (Obrazy ze života. Humoristický román)
1965   Zpožděný vlak do Paříže
1965   Úspěch
1965   Bláznivé počasí
1965   Šach mat
1965   Ostře sledované vlaky (1. vydání, dotisk)
1965   Čertoviny (Výbor z knih satirických povídek Čert nespí, Čertovo kopýtko a Konfety a leporela)
1965   Vynášení smrti
1965   Slepé rameno
1965   Karel Čapek
1965   Muži v ofsajdu (Ze života klubových přívrženců)
1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965)
1965   Arion (Výbor z lyriky)
1965   Dvanáct dopisů F. Halase ženě
1966   Jak vidím svět
1966   Rozhovor (2. vydání)
1966   Jak se dívat na architekturu
1966   Davisté a jejich doba
1966   Má Praho, město múz
1966   Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová
1966   Kriminální příběh
1966   Atrakce
1966   Oběd s Adenauerem
1966   Noc a naděje, Démanty noci, Dita Saxová
1966   Bylo nás pět
1966   Marie a zahradník
1966   Po nás potopa
1966   Silvestr v šesti
1966   Bubáci pro všední den
1966   Noc k zahození
1966   Kouzelný dům
1966   Městečko na dlani
1966   Advent
1966   Kámen a bolest
1966   Panenství (Historie děvčete)
1966   Nálezy pana Minuse
1966   Dětské etudy
1966   Americký rok
1966   Člověk a jeho volný čas (Pokus o ekonomickou formulaci problému)
1966   Nechte maličkých přijíti... aneb civilizace versus děti?
1966   Bílé břízy na podzim
1966   Smrt má ráda poezii
1966   Lidé z maringotek (Příběhy jedné noci)
1966   Slunce zapadá do hlíny
1966   Noční rozhovor
1966   Řeč a sloh
1966   Co vám mám povídat
1966   Moji milí bratři
1966   Romance pro křídlovku
1966   Sbohem a šáteček (Básně z cesty 1933)
1966   Tarzanova smrt (Vědeckofantastické povídky)
1966   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA)
1966   Ošetřovna
1966   Pověst
1966   Mořeplavba
1966   Podstata kamenolomu
1966   Pražské tajemství
1966   Josef Mánes
1966   Rozpjatý den
1966   Sedmá velmoc
1966   Hostinec U dvou srdcí
1966   Rozhraní
1966   Snář (Výklady všech snů dle nejosvědčenějších a nejvyzkoušenějších pramenů)
1966   Čaj pro návštěvu
1966   Velitelem města Bugulmy (Z tajemství mého pobytu v Rusku)
1966   Dobře utajené housle
1966   Případ naruby
1966   Azur (Šest básní v překladu Františka Hrubína)
1966   Klobouk ve křoví (Výbor veršů V + W (1927 - 1947))
1966   Pomozte mi, Terezo!
1966   Zpěváci bez konzervatoře
1966   Abel (Pohyby jednoho rána)
1966   Nelidský kůň
1966   Pasáž Luna
1966   Kříže rostou k Pacifiku
1966   Neviditelný
1966   Svět stavby a básně (Studie z dvacátých let)
1966   Přítel Vítězslav Nezval
1966   R.U.R. (Rossum's Universal Robots: Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích)
1966   Bolest (verše Vladimíra Holana z let 1949 - 1955)
1966   Malířské povídky (Výbor z díla Františka Langra, svazek I.)
1966   Svatá noc
1966   Zbabělci
1966   Mladý muž v neděli a ve všední den
1966   Železný kruh (III / Tváří v tvář)
1966   Kulhavý Orfeus
1966   Výjevy
1966   Hněv trávy
1966   Dva životy
1966   Soudničky aneb Loučení s Rokrštem
1966   Římské jaro paní Stoneové
1966   Pasažérka
1966   Sekyra
1966   Druhý sešit směšných lásek (2. vydání)
1966   Babel, Leonov, Solženicyn
1966   Symboly, písně a mýty (Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století)
1966   Západní literární věda a estetika
1966   Země zamyšlená (1. díl)
1966   Země zamyšlená (2. díl)
1966   Faraónův písař
1966   Kde jsi chodil, Satane?
1966   Příběhy pod mikroskopem (Šest studií o současné próze)
1966   Umění, skutečnost, poznání
1966   Lidská situace (Kritické stati)
1966   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl I. V zázemí)
1966   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl II. Na frontě)
1966   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl III: Slavný výprask, díl IV: Pokračování slavného výprasku)
1966   Snímání podob
1966   Železný kruh (I / Samota Křešín; II / Ve vichru)
1966   Postele bez nebes, Tkáno z kopřiv
1966   Svatební peří
1966   Sto povídek aneb Nesplněný plán
1966   Samotín
1966   Obraný hrozen
1966   Druhý sešit směšných lásek (2. vydání, dotisk)
1966   Zpěváci bez konzervatoře
1966   Sladko je žít ((Paměti nakladatele Aventina I))
1966   Vlažná vlna
1966   Snímky krajiny poezie (Malý výbor z jugoslávských básníků XX. století)
1966   Host na zemi
1966   Promenáda s jelenem
1966   Rekviem (Menší valdštejnská trilogie)
1966   Na břehu dnů
1967   Časová nečasovost
1967   Magnetická pole
1967   V poledním slunci
1967   Co nesmyl déšť
1967   Červené jahody
1967   Nepravidelnosti
1967   Ozvěny
1967   Hlavou dolů
1967   Toto město je ve společné péči obyvatel (Montáž)
1967   Podoby (Hors d'Oeuvre; Kalendář; Piš jak slyšíš; Podoby; F.X.Š.; Setkání a loučení)
1967   Paříž & okolí
1967   Komedie o umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista (Z podkrkonošských her českého lidu pro dnešní jeviště připravil Jan Kopecký)
1967   Města utopistů
1967   Vajíčko
1967   Génius průměrnosti (Nová fakta a pohledy na Hitlerův konec)
1967   Večery na slamníku
1967   Srpnovští páni
1967   Největší z Pierotů
1967   Roky v kruhu
1967   Lidé, roky, život (Kniha třetí, díl pátý a šestý)
1967   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
1967   Dvacet šest krásných let
1967   Taková láska
1967   Život po italsku
1967   Citová výchova v březnu
1967   Měsíc nad řekou
1967   Bůh není zcela mrtev (Úvaha o křesťanském teismu a marxistickém ateismu)
1967   Nápady čtenáře detektivek
1967   Kulhavý poutník (Co jsem na světě uviděl)
1967   Balada o českém vojáku
1967   Trampoty pana Humbla
1967   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl II. Na frontě)
1967   Konec nylonového věku
1967   V zamlženém zrcadle (První díl)
1967   Říjen 1917 - 1967 (Sborník poezie)
1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších
1967   Romeo, Julie a tma
1967   Ostře sledované vlaky
1967   Nuda
1967   Povídky z jedné kapsy
1967   Povídky z druhé kapsy
1967   Třetí přání
1967   Kočár do Vídně
1967   Poslední večeře
1967   Italské prázdniny
1967   Větší počet tanečnic
1967   Dlouhán v okně
1967   Milenci na jednu noc
1967   Experiment s nevěrou
1967   Šestapadesátý
1967   Srpnová neděle
1967   Ta maličká, ta je má
1967   Dutá lampa
1967   Dobře utajené housle
1967   Nebeští jezdci
1967   Kentaur
1967   Metafyzika tragédie
1967   Na slunci
1967   Velice lehká smrt
1967   Deset polských novel
1967   Město na hranici
1967   Prales nekvete růžemi
1967   Haldy
1967   Nač vzpomenu
1967   Adelheid
1967   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl III.-IV. Slavný výprask. Pokračování slavného výprasku.)
1967   Honzíkova cesta
1967   Rybářská knížka
1967   O poznávání literárního díla
1967   Smrt lékaře
1967   Umění stylu
1967   Věční milenci
1967   Nulový stupeň rukopisu, Základy sémiologie
1967   Osudy dobrého vojáka Švejka (Díl I. V zázemí)
1967   Stop Roma (Z deníku šestnáctileté)
1967   Na západ od Londýna (Nepříliš souvislé vyprávění o Ghaně a okolí, přerušované zcela nesouvislými úvahami a doplněné ódou na bridž, anglický kolonialismus, pivo a armádu)
1967   Náměstí v Mähringu
1967   Zpěváci bez konzervatoře
1967   Blažený věk
1967   Zkušenosti. Nevhodná slova
1967   Duch a tvar
1967   Sto moderních básníků
1967   Před volantem - Itálie! (Z českého autolistáře roku 1964 aneb malý střihový dokument)
1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady)
1968   Aforismy
1968   Moderní duchovní skutečnost a marxismus
1968   Lidský smysl kultury (Eseje)
1968   Fotbal je hra (Pokus o fenomenologii hry)
1968   Třetí sešit směšných lásek
1968   Žhář
1968   Lež romantismu a pravda románu
1968   Osamělý rváč
1968   Usmrcení
1968   Studené slunce
1968   Zelené obzory, Lítost, Závěj, Svatá noc
1968   Tajemství obrazárny
1968   Smrt má ráda poezii
1968   Veliký slunovrat
1968   Žert
1968   Žil jsem s cizinkou
1968   Študáci a kantoři
1968   Pánská jízda
1968   Pro kočku
1968   Obrova zahrádka
1968   Jeroným na pouti
1968   S Rozárkou, Mandula, Povětří
1968   Sen o mém otci
1968   Sekyra
1968   Periferie (Drama o patnácti obrazech)
1968   Sázka na mrtvého žokeje
1968   Mladík z povolání (Poznámky k jisté situaci)
1968   Na obou březích vesmíru
1968   Minuta na cestě
1968   Evergreen aneb Jedinečné třeštění (Novela se ctižádostí detektivky)
1968   Muži v ofsajdu (Ze života klubových přívrženců)
1968   Studené slunce
1968   Na sotnách
1968   Moje zpověď
1968   Uloupený život
1968   Dekameron humoru a satiry
1968   Bürkental, Rozvrat rodiny Kýrů, Raimund Chalupník
1968   Krakatit
1968   Torzo lásky (Osudy Jindřicha Pruchy)
1968   Narcis
1968   Na východ od ráje
1968   Dopis prokurátorovi ((tři novely))
1968   Americký rok
1968   Fimfárum
1968   Obrazy (František Halas)
1968   Snář (Nejnovější a obrázkový egyptsko-persko-chaldejsko-český obsahující výklady všech snů dle nejosvědčenějších a nejvyzkoušenějších pramenů)
1968   Francouzský „nový román“
1968   Vlčí jáma
1968   Golet v údolí
1968   Stop Roma (Z deníku šestnáctileté)
1968   Putování bez fraku
1968   Morytáty a legendy
1968   Hra nehra
1968   Ilustrovaná žena
1968   Krásné neštěstí / František Halas
1968   Saturnin
1969   Sekyra
1969   Vězení (Vězení Napsal roku 1940 ve vězení La Santé v Paříži Adolf Hoffmeister; Ilustrovali jeho spoluvězňové)
1969   Avantgardní architektura
1969   Důvod k zabití
1969   Zápasy o smysl moderní tvorby (studie z 30. let)
1969   Muž a stín
1969   Dobře utajené housle
1969   Zlá minuta
1969   Žert
1969   Eseje
1969   Nedokončená pro dětský hlas
1969   Hovory s T. G. Masarykem
1969   Písničky (Klokočí, Motýl, Pro kočku)
1969   Zamyšlení nad dramaturgií
1969   V zamlženém zrcadle (První díl)
1969   Spisovatelé a moc
1969   Národní 9
1969   Disproporce
1969   Té noci měla fialový korzet
1969   Neznámý voják
1969   Kapři v kvetoucích trnkách
1969   Spolek pro ochranu zvířat
1969   Cesta na planetu Mikymauz
1969   Základní pojmy poetiky
1969   Faraónův písař
1969   Slovesné umění a umělecké slovo
1969   Dýmka strýce Bonifáce
1969   U dveří zazněl zvonek
1969   Tráva a vítr
1969   Tajemství klíče
1969   Vizita
1969   Malý velikán
1969   Moudrý Engelbert
1969   Čtveráci
1969   Krabice živých
1969   Stříbrný vítr
1969   New York: zamlženo
1969   Hlavní přelíčení
1969   Turbina
1969   Pokušitel
1969   Zlatý kůň
1969   Malá Luversová
1969   Sestry
1969   Prevít a zvířátka
1969   Snídaně u Tiffanyho
1969   Přestřelka
1969   Moderní básnické směry
1969   Bratr Žak
1969   Hlídač č. 47
1969   Zmizení (Marný pokus o prózu)
1969   Hobby
1969   Moták (1957–1965)
1969   Zlá zima
1969   Marieta v noci
1969   Studie a eseje z moderní světové literatury
1969   Čtyři léta
1969   Ačkoli
1969   Metempsychóza čili stěhování duší
1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati)
1969   Edison (Báseň o pěti zpěvech s doslovem Signál času, (s kresbami Josefa Šímy))
1969   Zeměžluč. Letnice. Děravý plášť
1969   Boží duha
1969   Ohňostroj (Paměti nakladatele Aventina II)
1969   Paměti spořádané dívky
1969   Sňatky z rozumu
1969   Královský vozataj
1969   Veselá vdova
1969   Zlá krev
1969   Císařské fialky
1969   Doznání (V soukolí pražského procesu)
1970   Bůh není zcela mrtev (Úvaha o křesťanském teismu a marxistickém ateismu)
1970   Studené slunce
1970   Tanec smrti
1970   Moderní duchovní skutečnost a marxismus
1970   Život Jana Amose
1970   Psáno do mraků (1936-1937-1938-1939)
1970   Strukturalismus a avantgarda
1970   Za plotem domova (Druhý díl vzpomínek)
1970   Galantní poezie
1970   Vynášení houslí
1970   Kámen a bolest
1970   Planeta opic
1970   Dobrá kočka, která nemlsá (Wenceslaus Hollar Bohemus)
1970   Maigret v lázních
1970   Setkání na kopci
1970   Letorosty (Výbor z poezie 1940-1965)
1970   Mne soudila noc
1970   Boží mlýny
1970   Svět nic neví
1970   Tvář plná světla
1970   Kulhavý Orfeus
1970   Každé jaro pampelišky, Všechny cesty vedou domů
1970   Slovanské nebe
1970   Bílá cesta mužů
1970   Roky v kruhu
1970   Košilaté epopeje
1970   Neprokazatelná žaloba
1970   Neklidná hranice
1970   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Nikoho neponížíš, Ulice ztracených bratří
1970   Časová tíseň, Pověst, Abel
1970   Země zamyšlená (3. díl - Šumava)
1970   Němá barikáda
1970   Směšné lásky
1970   Vráska
1970   Přirozený svět jako filosofický problém
1970   Sen o mně
1970   … před odletem stěhovavých ptáků
1970   Kladivo na čarodějnice
1970   Povolaní
1970   Dášeňka čili život štěněte
1970   Kniha o Kosti (Kus české historie)
1970   Ostře sledované vlaky
1970   Šťastný věk. Paní Hjeldová
1970   Milenci - - - na jeden den
1971   Král železnic
1971   Dořini milenci a jiné kratochvíle
1971   Kavárna na hlavní třídě
1971   Modrý námořník (Dobrodružná trilogie)
1971   Dvanáct věků
1971   Rozmarné léto
1971   Listy Olze (Korespondence z let 1920 - 1938)
1971   Jiří Trnka
1971   Byli a bylo
1971   Růže růžová
1971   Muzikální Sherlock
1971   Cestami poetiky a estetiky
1971   Pochovávání na zapřenou
1971   Marsyas čili Na okraj literatury
1971   Odpočinek válečníka
1971   Hoře lásky (Výbor z milostné poezie)
1971   Pouta věrnosti (Román o životě a díle malíře Jaroslava Čermáka)
1971   Jak předstírat smrt
1971   Smrt programátora
1971   Třetí dívka
1971   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl 2. Na frontě)
1971   Ohnivá lázeň
1971   Kouzelný dům
1971   Předtucha
1971   O smutných očích Hany Karadžičové
1971   U bratra celého světa (v krčmě na prvního apríle si vypravují s jednookým krčmářem hosté u frantovského stolu: vrabčí fořt, žalářník, který jedl za mrtvého, pekař, který nesměl péci, koňský kožešník a posléze muž s mužíčky, veselé kousky probošta Kozky až do svítání)
1971   Podivná hra
1971   Do tmy se neohlédni
1971   Bim, bam, bum
1971   Imagena (František Halas)
1971   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl 1, V zázemí)
1971   100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida
1971   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl III-IV)
1971   Chudá přadlena
1971   Pán žernovů
1971   Spáč ve zvěrokruhu
1971   Pán světa (Fantastický román)
1971   Dostojevskij umělec (K poetice prózy)
1971   Myšlení přírodních národů
1971   Hodina předjitřní
1971   Erotikhon (Josefa Khona vzdechů osm jak je zapsal Pavel Bošek)
1971   Panenství (Historie děvčete)
1971   Prométheova paměť
1971   Editor a text (Úvod do praktické textologie)
1971   Svět otevřený náhodám (Příběh z konce třicátých let)
1971   Třicátá léta (Kritiky a stati)
1972   Valčík z Lohengrina
1972   Straky na vrbě
1972   Letokruhy (Výbor z poezie 1928-1960)
1972   Ahmed má hlad
1972   Komedie plná lásky
1972   Stín zvuku
1972   Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty)
1972   Máj
1972   Loď bláznů
1972   Tma a co bylo potom (Paměti nakladatele Aventina III)
1972   Krakonošův hernec
1972   Osm sonetů
1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám)
1972   Májové výkřiky (Básně a prózy)
1972   Krakatit
1972   Pravda visí na vlásku
1972   Agaguk, syn eskymáckého náčelníka
1972   Pohár zlata
1972   Závaží času
1972   Plíživý měsíc
1972   Příliš mnoho dvojníků
1972   Dobrý voják Švejk v zajetí
1972   Palečkův úsměv a pláč
1972   Největší z Pierotů
1972   Sarajevský atentát
1972   Člověk v kleci
1972   Solaris
1972   Listopad
1972   Hotel U mrtvého alpinisty
1972   Slunce v olivách
1972   Válka s Mloky
1972   Vzpomínky na vzpomínky
1972   R.U.R., Bílá nemoc, Matka
1972   Bez šéfa
1972   Faraónův písař
1972   Navzdory básník zpívá (Středověká epopej)
1972   Země dokořán
1972   O tvar a strukturu v slovesném umění
1972   Můj syn
1972   Příběh panice a jiné básně
1972   Rukopis královédvorský (Staročeské zpěvy hrdinské a milostné Vybrané básně)
1972   Čítanka z dějin české a slovenské estetiky XIX. století (Vybral a uvádí Vladimír Dostál)
1973   Kronika mého života
1973   Uloupený život
1973   Vinaři
1973   Boží muka, Trapné povídky
1973   Edith Piaf
1973   Na vandru
1973   Dobře utajené housle
1973   Jak se co dělá, Sloupky (S kresbami Josefa a Karla Čapka)
1973   Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
1973   Cikcak
1973   Zatracená kočka
1973   Černá hvězda
1973   Skleněná dáma
1973   Brazilská melodie
1973   Rozmarné léto (Humoristický románek)
1973   Vavříny s trny (Herecké podobizny)
1973   V klopě růži
1973   Soumrak Hadlasuc rodu I (Tři bratři)
1973   Soumrak Hadlasuc rodu II (Obnažené kořeny)
1973   Soumrak Hadlasuc rodu III (Věčná stoupa)
1973   Přede mnou poklekni
1973   Červené víno
1973   Vlčí jáma
1973   Svatý Michal
1973   Vyprávění o Juliu Fučíkovi
1973   Dobrý voják Švejk v zajetí (Stati a humoresky z dob války)
1973   Zábavný a poučný koutek Jaroslava Haška
1973   Praha ve dne i v noci aneb Týden mezi Dacany
1973   Moderní básnické směry
1973   Výbor z poezie
1973   Úděly a díla (Studie a eseje)
1973   Poetika
1974   Císařovna (Román Charloty Mexické)
1974   Čítanka české literární kritiky
1974   Tisíc let české poezie (I. Stará česká poezie)
1974   První parta
1974   Městečko v Německu
1974   Edith Piaf
1974   Rukama nevinnosti
1974   Dvacet šest krásných let
1974   Korupce
1974   Panoptikum hříšných lidí
1974   Panoptikum starých kriminálních příběhů
1974   Třináctá plavba
1974   Kouzelný proutek
1974   Kniha apokryfů, Život a dílo skladatele Foltýna
1974   Případ šťastných nožek
1974   Neklidné brázdy
1974   Říkali mu Ječmínek
1974   Ječmínkův návrat (Romance o Ječmínkovi II)
1974   Svatební noci
1974   Mariana Radvaková a jiné příběhy
1974   Plavci na Sázavě
1974   Akce Tetřev (Svědectví o partyzánské skupině)
1974   Tušení stínu (Hledání ztracených civilizací)
1974   Země zamyšlená (1. díl)
1974   Smrt v polích a jiné soudničky
1974   Žíznivý milenec (Téměř román jednoho života)
1974   Rozbřesk
1974   Deset životů
1974   Sedm mongolských koní
1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století)
1975   Příběh kriminálního rady
1975   Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
1975   Paměti
1975   Ústup z hranice
1975   Drobty pod stolem doby (Rozhlásky)
1975   Sokrates
1975   A co by řekla Kendedés
1975   Továrna na Absolutno (Román fejeton)
1975   Osamělý mrtvý muž
1975   Smyčka
1975   Třikrát vražda
1975   Pouta věrnosti (Román o životě a díle malíře Jaroslava Čermáka)
1975   Vyznání Mariánským Lázním v červnu. A červnu v Mariánských Lázních
1975   Rebelie (Příběh jednoho týdne a dvou dní v březnu roku 1775)
1975   Jejich Veličenstva pyramidy
1975   Maigret slaměným vdovcem
1975   Pučálkovic Amina
1975   Není římského lidu
1975   Když v ráji pršelo
1975   Skleněná dáma
1975   Smršť
1975   Advent
1975   Vražda Václava, knížete českého
1975   Štěstí, noc a hvězdy
1975   Země zamyšlená (2. díl)
1975   Země zamyšlená (3. díl)
1975   Žízeň
1975   Bitva u Jigüe
1975   Jiří Wolker
1975   Stanislav Kostka Neumann (Básník, jeho doba a odkaz)
1975   Josef Rybák
1975   Doktor Meluzin
1975   Václav Kaplický
1975   Antonín Zápotocký - spisovatel
1975   Vítr se vrací
1975   Stín kapradiny
1976   Rozuměti umění
1976   Náš dědek Josef
1976   Johannes doktor Faust, Jenovéfa, Don Šajn (Strašlivá komedie s čertem a ještě strašlivějším do pekla vzetím ubohého Fausta při strašném faierverku a hrůzyplném hromobití)
1976   Chryzantémy ze země zelených hor
1976   Čítanka českého myšlení o literatuře
1976   Fráňa Šrámek
1976   Strmou cestou
1976   Pero (Román-paměti. Výbor)
1976   Kdo jede na tygru
1976   Konečná diagnóza
1976   Zpráva od nebožtíka
1976   Třináctý revír
1976   Ženy české renesance
1976   Černé světlo
1976   Postřižiny
1976   18 oříšků k rozlousknutí
1976   Královny nemají nohy
1976   Král Šumavy
1976   Červená pečeť
1976   Bílý hřebec
1976   Minutu ticha za mé lásky
1976   Nenávidím a miluji
1976   Čaj pro návštěvu
1977   Sokrates
1977   Větev dobra
1977   Prsten Borgiů
1977   Ostrov krásy
1977   Letní bouřka
1977   Občan F. X. Šalda
1977   Třetí dívka
1977   Zápisky Šedého vlka
1977   Velký případ
1977   Slepé uličky archeologie
1977   Němý řečník
1977   Devatenáct klavírů
1977   Panoptikum starých kriminálních příběhů
1977   Panoptikum hříšných lidí
1977   Jak se vraždí Zlatý slavík
1977   Největší z Pierotů
1977   Kladivo na čarodejnice
1977   Kouzelný dům
1977   Jeden stříbrný
1977   Přede mnou poklekni
1977   Chudá přadlena
1977   Pět minut před půlnocí
1977   Indiánské historie
1977   Doktor na horách
1977   Jan Kozák
1977   Oživené hroby
1977   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta)
1978   Mladý muž & bílá velryba
1978   Juvenilie
1978   Smrt talentovaného ševce
1978   Načasovaná smrt
1978   Kříže rostou k Pacifiku
1978   Římské aféry
1978   Hodiny pro bosé nohy
1978   Fantastika a satira v díle Karla Čapka
1978   Císař chudých
1978   Tušení souvislosti
1978   Na břehu dnů
1978   Tři nepatrní muži
1978   Věrnost
1978   Pražské tajemství
1979   Dětství ve Slezsku
1979   Neklidné babí léto
1979   Tři česká romaneta (Jakub Arbes: Svatý Xaverius, Karel Matěj Čapek-Chod: Experiment, Jaroslav Havlíček: Smaragdový příboj)
1979   Případ prázdné plechovky
1979   Panoptikum Města pražského
1979   Jablko je vinno
1979   Bar U ztracené kotvy
1979   Maigret má strach, Maigretova dýmka
1979   Vražda Václava, knížete českého
1979   Lidský profil Jaroslava Haška (Korespondence a dokumenty)
1979   Křídla nad pólem (příběh leteckého dobytí Arktidy)
1979   Moderní básnické směry
1979   Každý den zázrak
1979   Navzdory básník zpívá
1979   Umění a proletariát
1979   Don Juan
1979   Rádce velkých rádžů
1979   Literatura mého srdce
1979   Písně kosmické
1980   Ostře sledované vlaky
1980   Dášeňka (čili život štěněte)
1980   Z moderní české literatury (O vybraných dílech z první poloviny 20. století)
1980   Hry Osvobozeného divadla (Osel a stín. Kat a blázen. Balada z hadrů. Těžká Barbora. Pěst na oko aneb Caesarovo finále.)
1980   Cyankáli v Šampaňském
1980   Žhářky a požárnice
1980   Denár v dívčí dlani
1980   Vodní panna
1980   Temná aréna
1980   Josef Štefan Kubín
1980   Sága jihu
1980   Veliké theatrum (Prolog k tragédii, jejíž jméno je třicetiletá válka)
1980   Cestopisy I
1980   Cestopisy II
1980   Normální obraz srdce
1980   Života běh (Výbor z díla)
1980   Portréty a siluety (Eseje)
1980   Liška Bystrouška
1981   Klapzubova jedenáctka (Povídka pro kluky malé i velké)
1981   Tanečnice z Veselého mýna
1981   Odborník ze Sicílie
1981   Odplata v buši
1981   Figurka z týkového dřeva
1981   Česká literatura první poloviny XX. století
1981   Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského
1981   Poplach v Kovářské uličce
1981   Tajná zpráva z Prahy
1981   Boží muka, Trapné povídky
1981   Pražský chodec
1981   Časy
1982   Všecky krásy světa (Příběhy a vzpomínky)
1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel)
1982   Muž z Vinci
1982   Příběh kriminálního rady
1982   Hry Osvobozeného divadla (Vest Pocket Revue. Robin Zbojník. Caesar. Svět za mřížemi. Rub a líc.)
1982   Otazníky nad hroby
1982   Požáry a spáleniště
1982   Domácí úkoly z pilnosti
1982   Ivan Olbracht
1982   Světla v oknech
1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech)
1982   Rodáci a odrodilci
1982   Továrna na Absolutno, Krakatit
1982   Ze společné tvorby
1982   Krásná čarodějka
1982   Můj chlapec a já
1982   Velká voda, Sladká chuť pelyňku
1982   Magická zrcadla (Antologie poetismu)
1982   Niké bezkřídlá (Výbor z poezie)
1982   K vývoji české lyriky (Studie a recenze)
1982   Nebožtík si nepřál květy
1983   Máj
1983   Pozdě na hlasitou hudbu
1983   Šupinaté sny
1983   Kyberiáda
1983   Rubáš pro slavíka
1983   Poslední stránka deníku
1983   Čtvrtá strana trojúhelníku
1983   Blázen z Horní Dolní
1983   Čistá duše
1983   Žena roku 1900
1983   Neklidné babí léto (Životní příběh malířky Zdenky Braunerové a lidí kolem ní)
1983   Zahradníkův rok, Měl jsem psa a kočku, Kalendář
1983   Doma lidé umírají
1983   Toulavý čas, Abiturienti
1983   Kámen a bolest
1983   Říkáte, abych věřil?
1983   Činohra Národního divadla do roku 1900
1983   A co básník
1984   P. F.
1984   Pokušení Katarina (Nedokončený román)
1984   O umění a kultuře I
1984   Dobře utajené housle, Jablko je vinno
1984   Opilý kocour a potíže se zákonem
1984   Blažená Alma Mater uprostřed týdne
1984   Býti básníkem
1984   Smrt a sedm němých svědků
1984   O umění a kultuře I
1984   K teorii socialistického umění
1984   Tušení souvislostí
1984   Rýmy pro kočku
1984   Úsměv klauna
1984   Chvála putování
1984   Konfese literáta
1984   Spravedlnost Arsena Lupina
1984   Čapkovské variace
1984   LeGrando Grando
1984   Kuře na rožni
1984   Marsyas, Jak se co dělá
1984   Kde jsou hvězdy nejblíž
1984   O motýlu, který zpíval
1984   Začátek letopočtu
1984   Stíny mých otců
1984   Dům uprostřed města
1984   Svatba století (Záznam biologického pokusu)
1984   Chtěla bych ten strom
1984   Nevěra
1984   Lékař umírajícího času
1984   Epizody mezi vraždami
1984   Skalp
1985   Kulhavý poutník (Co jsem ve světě uviděl)
1985   Cirkus Humberto
1985   Všecky krásy světa
1985   Hry Osvobozeného divadla (Fata morgána. Ostrov Dynamit. Don Juan a comp. Golem. Nebe na zemi.)
1985   Příběhy Pata Hobbyho
1985   O umění a kultuře II
1985   Sbohem, pane komisaři!
1985   Maigret se brání
1985   Hippokratův slib (Vědeckofantastické povídky)
1985   Dobrá kočka, která nemlsá (Wenceslaus Hollar Bohemus)
1985   Ladislav Stehlík
1985   Edith Piaf
1985   Domácí přítel
1985   Znova v Monte Rose
1985   Pučálkovic Amina (Humoristická povídka)
1985   Lékař duší a zvířat
1985   Léto bude ve čtvrtek (Deník mého horšího já)
1985   Stopy mých otců
1985   Saturnin
1986   Život bez smokingu
1986   Rozhraní
1986   Moji milí bratři
1986   Kronika mého života
1986   Paradox umění
1986   Případ křičící ženy
1986   O umění a kultuře III
1986   Smrt má hluboké kořeny
1986   Otazníky nad hroby
1986   Jejich Veličenstva pyramidy
1986   Tajemství obrazárny, Zlá minuta (Dva případy detektiva Klubíčka)
1986   Miliónová holka
1986   Země zamyšlená (1. díl)
1986   Země zamyšlená (2. díl)
1986   Země zamyšlená (3. díl)
1986   Muž a žena
1986   Doktorka
1986   Chtěla bych ten strom
1986   Svatba století
1986   Největší z Pierotů
1986   Tamtamy
1986   Nový Démokritos
1986   Limonádový Joe
1987   Máj
1987   Rýmy pro kočku a pod psa
1987   Upíři
1987   Jak si vosa staví hnízdo, Pohled do slunce
1987   Šibeničník
1987   Ženy české renesance
1987   Králové, kacíři, inkvizitoři
1987   Univerzitní studie
1987   Vítejte do zlých časů
1987   Římské aféry (1)
1987   U krbu
1987   Pátá kopa bajek
1987   Kritik F. X. Šalda
1987   Opona bez potlesku
1987   Hlasy mých otců
1987   Komu zvoní hrana
1987   Vějíř Boženy Němcové. Přílba hlíny. Ruka a plamen. Píseň o Viktorce
1987   Věnec vavřínový
1988   Černé světlo, Svědek
1988   Byl na Sázavě přívoz
1988   Listování (Úryvky z korespondence a článků)
1988   Podoby a předobrazy
1988   Sherlockové Holmesové
1988   Mládí na křídlech
1988   Pražský chodec II
1988   Kalendář (Velký stavovský ples v Nosticově Národním divadle v Praze dne 12. září 1791)
1988   Válka s mnohozvířetem
1988   Poslední opona
1988   Hrst vzpomínek z mládí
1988   Penzión pro svobodné dámy
1988   Od člověka k člověku I
1988   Naděje má hluboké dno
1988   Sólo pro jeden dech (Výbor z poezie)
1988   Zlatí úhoři
1988   Karel Čapek
1988   Krutá láska
1989   Študáci a kantoři:Přírodopisná studie. Z tajností žižkovského podsvětí
1989   Větrná setba (Rané prózy)
1989   Proč mlčí živí
1989   Holky, požár, kariérea
1989   Knížka pro snílky
1989   Julius a Albert
1989   Tři novely (Ostře sledované vlaky, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Obsluhoval jsem anglického krále)
1989   Písně starodávné lidu obecného českého, namnoze nezbedné a pohoršlivé
1989   Indiánské historie
1989   Rýže po charvátsku, Stínová hra
1989   Vražda se zárukou
1989   Blázni umírají
1989   Z Čech do Pompejí
1989   Hvězdný déšť (Výbor z poezie)
1989   Průjezd zakázán
1989   Konec století (Výbor z pamětí 1867-1899)
1989   Na křídle větrného mlýna
1989   Most alchymistů
1989   Láska a dělové koule
1989   S očima na vrch hlavy (aneb jak jsem byl hloupej)
1989   Žár lásky, lásky žal (Výbor z veršů)
1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele
1989   Karlštejnské vigilie
1990   Ta ženská musí být opilá
1990   Útěk do klece
1990   Události
1990   Smírčí kameny
1990   Lomikel a jiné zádrhele
1990   Stokrát plivni do moře
1990   Kolej Yesterday (Písňové texty 1982 - 1987)
1990   Katyně
1990   Doznání
1990   Neklidné babí léto
1990   Vrah je mezi námi
1990   Listování (Úryvky z korespondence a článků)
1990   Džínový svět
1990   Panenka z rákosu
1990   Bezpečné známosti
1990   Lékárnická trilogie
1990   Babinec
1990   Hovory s T. G. Masarykem
1990   Velká zrcadla
1990   Prométheova játra
1990   Tovaryšstvo Ježíšovo
1990   Kouzelná flétna
1991   Morčata
1991   Švejk v ruském zajetí a v revoluci
1991   Švejk v ruském zajetí a v revoluci (2. díl)
1991   Proluky
1991   Analýzy
1991   Přirozený svět jako politický problém (Eseje o člověku pozdní doby)
1991   Obhajoba umění
1991   Werich Kresby
1991   Faunovo značně pokročilé odpoledne (Literární a filmové hříčky)
1991   Smrt v oblacích
1991   Medúza
1991   Žabí bratrstvo
1991   Události
1991   Kočár do Vídně, Svatá noc
1991   Nevěra
1991   Od člověka k člověku II
1991   České rozhovory
1991   Svatby v domě - 1. díl trilogie ((Dívčí románek))
1991   Vita nuova, 2. díl trilogie (Kartinky)
1992   Poesie
1992   Všichni jsme demokrati
1992   České rozhovory ve světě
1992   Nejdelší den
1992   Černá věž
1992   Lhůta prošla
1992   Valdštejnova pomsta
1992   Noc, kdy se bohové usmívali
1992   S úctou Maigret (S úctou Picpus, Inspektor Kostra)
1992   Pěší věc
1992   Všecky krásy světa
1992   Třináct vůní (Hry a texty z Ypsilonky)
1992   Báječní muži na okřídlených ořích
1993   Ianus tří tváří
1993   Malý Dekameron 4 aneb Taškařice lásky
1993   Zinková cesta, Nikdo není vinen
1993   Kletba miliónů
1993   Korespondence II
1993   Korespondence I
1993   Magické kameny (Současná rakouská lyrika)
1994   Zlatomodrý konec stařičkého léta
1995   Útěcha z mystifikace
1996   Za všechno může kocour
nedatováno   Josef Sudek: Pražský chodec Vítězslav Nezval
nedatováno   Medvěd
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1952   Nová polská poesie (Anthologie)
1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století)
1957   Deset novel (První desítka)
1958   Deset novel (Druhá desítka)
1960   Skladatelé o hudební poetice 20. století
1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást’ májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960
1960   Deset ruských novel XIX. století
1961   Deset novel z Asie a Afriky
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian)
1961   Deset ruských novel XX. století
1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa)
1962   Kam kráčí lidstvo? (Royaumontská konference o kritériích a ideálech pokroku komentuje Jindřich Srovnal)
1962   Deset německých novel
1962   Světlo nad cestou (Sborník k životnímu jubileu Marie Majerové)
1963   Hovory s veverkou
1964   Deset českých novel
1967   Slovo, písmo, akce, hlas (K estetice kultury technického věku. Výběr z esejů, manifestů a uměleckých programů druhé poloviny XX. století)
1967   Deset anglických novel
1967   Podoby (Literární sborník)
1967   Pevný bod (Literární sborník)
1968   Česká povídka 1918-1968
1969   Podoby II (Literární sborník)
1969   Surrealistické východisko 1938 1968 (UDS)
1969   Sborník pětadvacíti
1970   Deset italských novel
1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian)
1971   Deset jugoslávských novel
1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru)
1985   Beránci a vlci aneb Marcipán a pumprnikl (Concordia discors aneb Discordia concors německé poezie dvanáctého až devatenáctého století)
1986   Josef Nesvadba
1989   Československý spisovatel (40 let práce pro českou knihu 1949-1989)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1979   30 let nakladatelství Československý spisovatel
Periodical
published, title (subtitle)
1950   Literární noviny (Měsíčník Čtenářské obce Československého spisovatele)
1964   Host do domu (11)
1966/09   Sešity pro mladou literaturu
1966/10   Sešity pro mladou literaturu
1966/11   Sešity pro mladou literaturu
1966/12   Sešity pro mladou literaturu
1967/01   Sešity pro mladou literaturu
1967/02   Sešity pro mladou literaturu
1967/02   Sešity pro mladou literaturu
1967/03   Sešity pro mladou literaturu (9)
1967/03   Sešity pro mladou literaturu
1967/04   Sešity pro mladou literaturu
1967/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1967/05   Sešity pro mladou literaturu
1967/06   Sešity pro mladou literaturu
1967/10   Sešity pro mladou literaturu
1967/11   Sešity pro mladou literaturu
1967/12   Sešity pro mladou literaturu
1968   Orientace
1968/01   Sešity pro mladou literaturu
1968/04   Sešity pro mladou literaturu
1968/05   Sešity pro mladou literaturu
1968/06   Sešity pro mladou literaturu
1968/10   Sešity pro literaturu a diskusi
1968/11   Sešity pro literaturu a diskusi
1968/12   Sešity pro literaturu a diskusi
1969   Sešity pro literaturu a diskusi
1969   Host do domu (13)
1969   Analogon (Krise vědomí)
1969/01   Sešity pro literaturu a diskusi
1969/02   Sešity pro literaturu a diskusi
1969/03   Sešity pro literaturu a diskusi
1969/04   Sešity pro literaturu a diskusi
1969/05   Sešity pro literaturu a diskusi
1969/06   Sešity pro literaturu a diskusi
1978   Literární měsíčník (2)
1986/09   Listy klubu přátel poezie
Occassional Print
published, title (subtitle)
1959   Ptáme se čtenářů (Otázky a názory)
1962   Moře (Pf 1963 ČS)
1969   Nebe peklo ráj
1971   Josef Hora
1971   Géza Včelička
1972   Miloslav Fábera
1975   Stanislav Kostka Neumann (Dny české a slovenské poezie)
1979   Ladislav Fuks
1983   Ladislav Fuks
1988   Karel Čapek Válka s mlohy
nedatováno   Josef Lada: Kronika mého života
Bibliophily
published, title (subtitle)
1954   Prostě
1957   Proměna
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1973   František Čihák: Praha méně známá
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
1967   Klub přátel poezie (Členská přihláška do Klubu přátel poezie)
1974   Ediční plán nakladatelství Československý spisovatel (na rok 1974)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   Válka s mloky
nedatováno   Cirkus Humberto
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1964   Slovník českých spisovatelů
1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka)
1985   Slovník české literatury 1970 - 1981
1986   Šaldův slovník naučný (Z hesel F. X. Šaldy v Ottově slovníku naučném 1894 - 1908)
Offer Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Klub přátel poezie v roce 1987
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1979 - 1983
Publishing Prospectus
published, title (subtitle)
1971   Slunovrat (Československý spisovatel)
Graphics
published, title (subtitle)
2011   V kruhu
fonokarta
published, title (subtitle)
1960   Hodně úspěchů a radostí z krásných básní (P. F. 1961)