Galerie 55

city: Kladno (Kladno)
address: Hotel Kladno, Sítná 3113

notes:
Kulturní dům MěKS Kladno, okrsek O, blok 55