Střední škola umělecko-průmyslová (Škola uměleckých řemesel)

city: Brno (Brno-město)
address: _