Střední škola uměleckého průmyslu

city: _
address: _