Polygrafické středisko Státní knihovny ČSR

city: _
address: _