Politechnický institut požární techniky

city: Leningrad
address: _