Starý královský palác, gotické podlaží

city: Praha
address: _