Dům U Tří divých mužů

city: Praha
address: Řetezová 7