Dům U červeného lva

city: Praha
address: Nerudova 1