Konvent voršilek

city: Praha
address: Národní 8, Voršilská 3 a 5, Ostrovní 11