Výbor pro umění a kulturu Bulharské lidové republiky

city: _
address: _