Výbor pro přátelství a kulturní styky s cizinou Bulharské lidové republiky

city: _
address: _