Liechtensteinská hrobka

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Vranov (Brno-venkov)
address: _