Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu

person, born
Jirků Boris, 10. 4. 1955
Kocman Bedřich, 6. 3. 1978
Matasová Adéla, 26. 7. 1940
Merta Vladimír, 16. 5. 1957
Poláček Stanislav, 26. 2. 1964
Šalamounová Barbara, 29. 8. 1964
Tolar Benedikt, 8. 2. 1975
Zahoranský Dušan, 17. 1. 1972
Ziegler Zdeněk, 27. 10. 1932