Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Figurama 07