Svazová komise pro kulturní styky se zahraničím SFRJ

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1969/07 - 1969/09   Současné jugoslávské sochařství, Praha
1969/10 - 1969/11   Současné jugoslávské sochařství, Brno (Brno-město)