Martin Diviš

text author, ředitel spořitelny

 

sex: male

notes:
předseda představenstva a generální ředitel Kooperativa pojiš'tovna, a.s., Vienna Insurance Group