Dušan Dostál

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Jan Kristofori
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Grafičanka (Hudební sdružení českých grafiků)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2003   K netradičnímu divadlu, Nakladatelství Pražská scéna, Praha
2003   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 12 (Divadlo 1975-1982), Pražská imaginace, Praha
2003   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 13 (Divadlo 1983-1989), Pražská imaginace, Praha
2003   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 14 (Divadlo 1990-1996), Pražská imaginace, Praha
2004   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 15 (Divadlo 1997-2002), Pražská imaginace, Praha
2004   Kaiser, Lábus a Rodinka Tlučhořových (O kultovním seriálu a mistrech improvizace), Nakladatelství Pražská scéna, Praha
2006   Jan Schmid (Režisér, principál, tvůrce slohu), Nakladatelství Pražská scéna, Praha