Alexandr Ježek

publicist, translator

 

sex: male

notes:
Pracovník Ústavu dějin KSČ a Muzea V.I.Lenina v Praze. Komunistická literatura, překlady z ruštiny.