Josef Dvořák

* 4. 3. 1926, Mrákotín (Jihlava), Česká republika (Czech Republic)
2. 6. 2006, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
painter, draghtsman, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Věnoval se kresbě perem tuší, malbě (tempera, akvarel), grafice (linoryt), náměty převážně z krajiny Vysočiny a staré Třebíče, v roce 1981 maloval na Rujaně (Německo), autor květinových zátiší. Uskutečnil dvanáct samostatných výstav (první v roce 1976 v Třebíči v Okresním kulturním středisku) a zúčastnil se asi třiceti výstav společných, většina byla uskutečněna v Třebíči. Třicet tři let učil v základních školách v Třebíči výtvarnou výchovu, aritmetiku a algebru. Byl napořád ovlivněn schématy umělecké teorie doby, v níž studoval. Proto vyznával realismus - obraz má být věrohodným sdruženým sdělením o stavu věci, čímž je současně informací o malířových schopnostech tento stav srozumitelně interpretovat. Dvořákův realismus byl ve stylizaci, již lze označit za pravděpodobnost - obrazy poskytují tvarová, barevná a náladová sdělení o zprostředkovaném motivu.
Jan Dočekal, 2011, 14.4.

notes:
NK ne - 2011/04