Karel Jánský

* 20. 5. 1942, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
13. 10. 2011, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Od poloviny 60. let minulého století do roku 2002 se věnoval pedagogické práci v oblasti výtvarné výchovy a estetiky, organizoval výstavy výtvarných prací talentované školní mládeže a vydávání ilustrovaných publikací žákovské prózy a poezie. Ve volné tvorbě je zaměřen na kresbu (tužka, pero, štětec), malbu a koláž s figurální tematikou, s motivy městské architektury a s náměty, které jsou výtvarným přepisem subjektivních dojmů vyvolaných permanentním neklidem současného světa. Poměrně hojná je jeho užitá grafika. Nejzajímavější jsou Jánského expresívní či abstraktní malby z 80. a 90. let, ve kterých silně akcentuje funkci barvy. Ve všech složkách Jánského výtvarné práce je zřetelný důraz na kresebnost a na přísný řád plošné a barevné kompozice. Je to důsledek prolnutí v témže čase trvající volné tvorby a pedagogické práce s její didaktičností.
Jan Dočekal, 2012/01

notes:
NK ne - 2011/04