Raimund Ondráček

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Ze života jihlavského střediska, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 6-
1957   Z činnosti ústředního výboru svazu, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 2-
1957   Kupole sv. Mikuláše na Malé Straně, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 6-
1961   Z letních výstav v Praze, Tvorba, 26, 36, 1961/09/07, 848-849
1965   Obrazárna Pražského hradu, Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 1-3
1977   Nekompromisně za socialismus (Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, 24-26
1978   Výstava restaurátorských prací, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 33-36
1983   Pražské výstavy květen, červen (Kronika), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 10-12
1989   Restaurátoři v Mánesu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 9, 1989/05/02, 5-