Andran Abramjan

* 1985, Praha, Česká republika (Czech Republic)

 

sex: male

word:
Stav k lednu 2010

Andran Abramjan (1985)

Vzdělání:
2005 – dosud Studium filmové vědy na FF UK
2005 – 2008 Studium biologie na PřF UK, Bc.
2008 – dosud Studium zoologie na PřF UK

Filmy a audiovize:
Je autorem cca 15 děl audiovizuálního charakteru, v nichž experimentuje s formou a sdělením, hledání paralel, asociací a nových souvislostí, zabývání se logikou na první pohled absurdních věcí. Z filmografie: Kousky housky (2001), Achilles a želva (2003), Sto tisíc (2004), —-•—– (2005), Vizuální slast (2007), Zandové / myšlení kmene Azande (2008/2009).

Podíl na dramaturgii 33. Letní filmové školy v Uherském Hradišti, sekce Kavkazský film.
Podíl na filmové dramaturgii nezávislého kulturního prostoru Underground.

Divadlo:
2009 performance na akci iLego / za veřejné znovuobnovení činnosti galerie Artwall
2005 – dosud působení v nezávislém divadelním spolku Neomluvené divadlo, inscenace 2 her.
2008 účast na mezinárodním festivalu dramatických umění Highfest v Jerevanu

Výstavy:
2009 – XxND 2 (Underground, září) / fotografie
2008 – XxND (kavárna Dejvického divadla, říjen) / fotografie
2007 – Pod čarou (Trafačka, Praha-Libeň, leden) / video