Alice Fanny Faberová 

word:
Alice Fanny Faberová, rozená Kruppová