Alice Fanny Faberová

 

word:
Alice Fanny Faberová, rozená Kruppová