Jan Václav Dvořák

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1956   Hračka a loutka
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění