Robert P. Descharnes

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Salvador Dalí (1904-1989), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
1999   Salvador Dalí 1904-1989 (Malířské dílo 1904-1946, Malířské dílo 1946-1989), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha