Josef Inwald

1900,
factory owner

 

sex: male

word:
Továrník, majitel domu v Praze. Založil továrnu na umělecké zpracování skla "Rudolfova huť. Během života byl odměněn zlatým záslužným Křížem s korunou, rytířským španělským Řádem Karla III. a srbským Řádem Takovského IV. třídy. V Praze byl členem obecní rady starších od roku 1884 a městšké rady od 1886.
PP
Lit.: Almanach královského hlavního města Prahy III, 1900, s. 7; Památky archeologickA XXXIV, 1924-25, s. 532.

notes:
NK neuvádí 2011