Václav Hakl

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění