Helena Özörencik

jazykovědkyně

 

sex: female

notes:
NK ne - 2014/04
Studium oborů Český jazyk a literatura a Obecná jazykověda - turkologie na FF UK v Praze.