Jaroslav Josífko

* 21. 2. 1912, Bílá Třemešná (Trutnov), Česká republika (Czech Republic)
1. 6. 1983, Opava (Opava), Česká republika (Czech Republic)
painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Studoval na Vy­soké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze obor deskriptivní geometrie a na oddělení výtvarné výchovy u prof. C. Boudy a O. Blažíčka (1935). Vysokoškolskou přípravu na pedagogickou dráhu zakončil jako mimořádný posluchač přírodovědné fakul­ty UK v Praze (1936). Charakteristickou červenou kontu­rou změkčoval obrysy tvarů a ploch a dosahoval tím organizace prostoru a jeho architektoniky. Po roce 1945 byl členem Sdružení umělců slezských. Zabýval se pře­vážně krajinářskými motivy z okolí svého bydliště – Opa­vy, ale i obrazy z cest, portréty a kyticemi. 1948 navrhl divadelní scény pro inscenace opavského divadla (La­zebník sevillský a Utrpení mladého Werthera). Docent Pedagogické fakulty v Ostravě v oboru geometrie a de­skriptivy. Byl činný i publicisticky, zejména odbornými studiemi z oboru geometrie. Jeho díla jsou v majetku Národního muzea v Praze, Slezského muzea v Opavě a ve sbírkách zámku Hradec nad Moravicí.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (IV. CH-J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1999