Jan Dobiáš

* 22. 11. 1914, Opatovice, Hrdějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
1. 8. 1990,
psychiatrist, vysokoškolský pedagog

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
* NK - v Opatovicích
MUDr., CSc.
-
Literatura
Čas. lék. čes., 1974, 113/47, 1464-/. ()
Čs. psychiat., 1974, 70/6, 337-339. ()
Prakt. lék., 1975, 55/1, 39-40. ()
Vencovský, E.: 100 let české psychiatrické kliniky v Praze 1886-1986. Praha: UK, 1987. ()
Zvolský: Dvacet let po odchodu prof. MUDr. Jana Dobiáše, CSc. a deset let po odchodu prof. MUDr. Vladimíra Študenta, DrSc. Čas. Lék. čes., roč. 150, č. 3 (2011), s. 198-199. ()