Josef Adámek

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Hlinsko, Hlinsko (Chrudim), (majitel hostince U zlatého lva)