Jiří Laštovička

* 17. 1. 1938, Voroněž (Voronezh), Rusko (Russian Fedaration)
restaureteur, sculptor

 

sex: male

word:
Syn legionáře, dětství prožil v Hradci Králové. Roku 1958 byl přijat na AVU do sochařského ateliéru prof. J. Laudy, avšak již roku 1959 přestoupil do ateliéru malířských technik a restaurování prof. B. Slánského. Specializuje se na kamenné plastiky, štuk, sgrafito, avšak nevyhýbá se ani restaurování nástěnných maleb a polychromovaných dřevořezeb.

Restaurátorské práce:
1962 Hradec Králové, Náhon č.p.12, Sv. Václav, pískovec. Socha byla původně umístěna na vstupním portálu Jezuitské koleje v Hradci Králové.
1964 Hradec Králové, Dům U Špuláků, Madona z fasády domu, pol. 18. stol., pískovec.
1965 Štětkovice, anonym: socha sv. Jana Nepomuckého u rybníka před zámkem, 1. třetina 18. stol. (spol. J. Číhalem) / Hřešislavi, barokní plastiky v průčelí kostela / Praha, Nerudova ul., domovní znamení a portály (kolektiv).
1966 Nelahozeves, zámek, anonym, štukové reliéfy v zrcadlech tzv. Rytířského sálu, 3. čtvrt. 16. stol. (spol. J. Číhalem a F. Paškem) / Praha, Spálená ul. č.p. 41, Madona s Ježíškem, zlacený štuk na fasádě 120x80 cm / Bečov nad Teplou, zámecký most, dvě sochy barokní (spol. J. Číhalem) / Měčín (okr. Klatovy), fasáda kostela, polychromovaná štuková výzdoba / Bor u Tachova, kostel, sochy sv. Mikuláše, sv. Floriána a sv. Václava, výška 200 cm.
1966-67 Dolní Chabry, kaple, odkrytí a restaurování románských nástěnných maleb (kol.)
1967 Praha - Malá Strana, kostel sv.Tomáše, oltář Ecce Homo, mramor a dřevěné polychromované plastiky / Sv. Anna, pískovec, v. 120 cm, MHMP Praha / Praha 1, Národní třída č.p. 1011, sochařská výzdoba / Praha - Karlov, Betlémská jeskyně, štukový polychromovaný oltář a dřevěné polychromované plastiky sv. Rodiny / Praha 1, Nerudova ul. č.p. 216/3, Immaculata, pol. dřevo, v. 130.
1968 Sv. Antonín Paduánský, patinovaný štuk, MHMP Praha.
1969 Praha 1, Palác Maltézského Velkopřevora č.p. 485-4, portály / Praha, Nerudova ul. č.p. 219, Madona s dítětem, dřevo, v. 97 cm / Panenské Břežany, Sv. Václav a sv. Vít, polych. dřevo, v. 250 cm.
1970 Ignác Platzer: 2 klečící andělé, dřevo a Světice, kon. 18. stol., dřevo, MHMP Praha / Praha 1, Břehová ul. č.p. 209, J. Kotěra: fasáda domu (kolektiv) / Strakonice, presbytář a sakristie kostela sv. Václava, gotické nástěnné malby.
1971 Dva barokní andělé (Putti), polychromované dřevo, MHMP Praha / Horní Hraničná, kostel, transfery renesančních nástěnných maleb / Praha 1, Karlova ul. č.p. 22/178 a 24/174, dekorativní štuková výzdoba fasád / Kozmice u Benešova, kostel, kamenné architektonické články a nástěnná malba v interiéru.
1972 Skaličany, dva andělé se zlacenými křídly / Valtice, atika zámku / Citoliby, pískovcové sochy a morový sloup / Praha - Malá Strana, kostel sv. Josefa, tři pískovcové sochy (spol. J. Číhalem) / Praha, Gorazdova ul. č.p. 11 a 13, secesní fasády / Konopiště, Sv. Jiří, dřevo.
1973 Praha, Vyšehradská ul č.p. 8 a 9, sgrafitové fasády / Praha, Jagellonská u.l. č.p. 26, 3 dekorativní plastiky z fasády.
1973-78 Česká Lípa, tzv. Červený dům, sgrafita v exteriéru a renesanční nástropní malby v interiéru.
1974 Ploskovice, sv. Anna, pískovec, 18. stol. / Dlouhá Loučka (okr. Olomouc), Sv. Petr, kolem 1470-80, limbové dřevo (revize 1999, R. Surma).
1975 Dohalice, zámecký park, restaurování poškozené sochy Persea - rekonstrukce kopí a žáby / Doahlice, přístupové cesty, P. Marie a sv. Jan Křtitel, pískovec, 18. stol. / Mariánské sloupy v Pardubicích a Liberku.
1976 Praha, Čechův most, sochy Viktorie / Vroutek, Morový sloup.
1977 Chlumčany, Sv. Jan Nepomucký, pískovec, konec 18. stol.
1978 Duchcov, M.B.Braun: Boreas a Orithea, pískovec, v. 250 cm / Chřipská, volně stojící sochy P. Marie a sv. J. Nepomuckého.
1979 Praha, Památník národního písemnictví, rekonstrukce sochy anděla od J. A. Quitainera, 1750 / Praha, kostel sv. Rocha, Kristus trpitel, pol. 18. stol., polychromované dřevo / Rudná, zámek, rokokový štukový strop / Valeč, sloup Nejsvětější Trojice a kašna.
1980 Praha, kostel P. Marie pod Řetězem, interiér předsíně.
1981 Valeč, teatron, rekonstrukce hermovek, 1. pol. 19. stol. (spol. J. Hendrychem) / Praha, kostel P. Marie před Týnem, architektonické články z jižní věže.
1984 Doudleby, zámek, sgrafitová fasáda (kolektiv).
1988 Praha, Trójský zámeček, štukové stropy a kamenná ostění (kolektiv).
1991 Hradec Králové, V. Sucharda: keramické ženské sochy Průmyslu a Historie na průčelí budovy Východočeského muzea, 1909.

PePřík

Lit.: Restaurátorské umění 1948-1988. Mánes, Praha 1989.

notes:
NK neuvádí 2011/12