Jaroslav Drda

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990)