Jan Florián Hammerschmied

* 4. 5. 1652, Stod (Plzeň-jih),
4. 1. 1735, Praha,
priest, historian, poet, writer

 

word:
Český barokní kněz, spisovatel, básník, a dlouholetý týnský farář. Byl uvědomělým Čechem. Psal zásadně pouze česky a latinsky, nikdy německy a odmítal také německy kázat.
Narodil se 4. května 1652 ve Stodu u Chotěšova v Plzeňském kraji. V Klatovech absolvoval jezuitské gymnázium a poté nastoupil na jezuitskou akademii v Praze. Následně vstoupil do arcibiskupského kněžského semináře a po ukončení studií byl 12. června 1677 vysvěcen na kněze. Nejdříve působil tři roky jako kaplan v Českých Budějovicích a poté od roku 1680 jako farář v Kamenném Újezdě. Roku 1695 přešel do Klatov jako superior kaplanského domu, zřízeného zde 1688 pro péči o poutníky. Již o rok později odešel do Prahy, kde se stal rektorem kněžského semináře a roku 1710 zaujal post farářem v kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí. V této funkci setrval až do své smrti 4. ledna 1735. Je pohřben v závěru severní boční lodi Týnského chrámu poblíž mramorového oltáře Kalvárie, který nechal sám zřídit pro unikátní sochy z dílny Mistra Týnské Kalvárie.
Za svého života byl oblíben a dosáhl mnoha vyznamenání a uznání. Stal se apoštolským pronotářem, kanovníkem Vyšehradským, Staroboleslavským (1698), dvorským hrabětem (dones palatinu) a rytířem zlatého kříže se zlatou korunou.
Věnoval se zejména studiu teologie a historie. Jim jsou věnována také jeho díla, z nichž některá vyšla tiskem, většina se ovšem zachovala jen v rukopise. Jeho pozůstalost obsahovala na 76 téměř dokončených prací. Během svého působení pořizoval neustále výpisy z městských archivů, místních letopisů a kronik. Na jejich základě potom jednotlivým místům věnoval historicko-popisné monografie se zvláštním zřetelem k místním církevním dějinám. Odráží se v nich autorova velká sečtělost i znalost pramenů, z nichž některé dnes známe pouze díky jeho opisům. Většina děl se ovšem nedočkala vydání a dochovala se jen v rukopise. Například obšírné dějiny Českých Budějovic odmítla vydat městská rada z obav před ztrátou městských privilegií, která by byla zveřejněna. Tyto rukopisy se nyní nachází zejména v Národním muzeu popř. městských archivech či knihovnách. Zvlášť významné jsou jeho práce věnované Praze, v níž prožil podstatnou část svého života. Zachycuje v nich historii města, významných církevních institucí, stejně jako stav a vzhled pražských kostelů a jiných významných budov. Jeho dobové popisy jsou dnes neocenitelnou pomůckou.
cs.wikipedia.org, 2013/03/01

notes:
Odkaz. forma
Hammeršmíd, Jan Florián, 1652-1735
Hammerssmid, Jan Florián, 1652-1735
Hammerschmied, Jan Florián, 1652-1735
Hameršmid, Jan Florian, 1652-1735
Hammerschmid, Jan Floryán, 1652-1735
Hammerschmid, Joannes Florian, 1652-1735